Oda Bülteni: NİSAN 2023 - SAYI: 298

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ VE UMUTLU YARINLARIMIZ İÇİN

TÜM ÜYELERİMİZİ OY KULLANMAYA, OYLARINA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bir aydan az bir zaman kaldı. Üst Birliğimiz TMMOB, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimler dolayısıyla da bir seçim bildirgesi yayımladı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımız Emin Koramaz’ın söylediği gibi bu seçimlerde de sözümüzü esirgemeden konuşacak, Cumhuriyetin yüzüncü yılında, ülkemizi bitmeyen krizlere sürükleyen tek adam rejiminin geleceğimizi elimizden alma çabasına karşı, Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik temeller üzerinde yeniden inşa edebilme umudu için tüm birikimimizi seferber edeceğiz.

TMMOB Seçim Bildirgesi’nin ilk bölümünde AKP iktidarının ülkemizde yarattığı tahribata odaklanarak; nasıl bir ülkede yaşadığımız, bugünlere nasıl geldiğimiz, tek adam rejiminin yağma ve baskı düzenine dair gerçekler dile getirildikten sonra mesleklerimizin değersizleştirildiği, meslektaşlarımızın yoksullaştığı saptamalarından hareketle mesleki haklarımız ve meslek onurumuz için oy kullanacağımız, oyumuza sahip çıkacağımız belirtiliyor.

Bildirge’nin ikinci bölümünde; nasıl bir ülke istediğimiz, anayasal demokratik düzen ve demokratik hukuk devleti, bağımsızlık ve barışçı dış politika, gerçek bir laiklik, seçimlerin demokratikleşmesi, Kürt sorununun çözümü, ekonominin ülke çıkarları ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda örgütlenmesi, parasız eğitim-özerk bilimsel demokratik üniversite, kalkınma, sanayileşme, tam istihdam ve toplumsal refah bütünlüğü, tarımsal kalkınma ve gıda egemenliği, emek ve insan odaklı bir çalışma yaşamı, doğru bir işçi sağlığı ve iş güvenliği, sağlıklı imar, kentleşme, konut ve barınma hakkı, enerjide dışa bağımlılığa son vermek, doğru bir madencilik politikası, doğru bir ormancılık politikası, doğru bir yapı denetimi ve deprem politikası, doğru bir ulaşım politikası, doğru bir denizcilik politikası için başlıkları altında ayrıntılı politika önerilerimiz yine bölümler halinde belirtiliyor.

Bu vesileyle üyelerimizi, TMMOB Seçim Bildirgesi’ni, ülkemiz ve halkımıza yönelik mesleki toplumsal sorumluluklarımız doğrultusunda yaygınlaştırmaya; seçimlerde geleceğimiz için oy kullanmaya ve oylarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Seçim Bildirgesi ile paralel bir etkinliğimiz de 15 Mart’ta TMMOB adına düzenlediğimiz Sanayi Kongresine Giderken AKP İktidarının 20 Yılı etkinliği idi. Etkinlikte kamucu, planlamacı, sanayileşmeci, toplumsal kalkınmacı yaklaşımlar ışığında, AKP iktidarının ülkemize kaybettirdikleri irdelendi. Başarılı bir şekilde geçen etkinlikte AKP’nin iktidar dönemi ekonomi politikaları, sanayinin durumu, mali ve finans politikaları, sosyal politikalar ve çalışanların durumu, depremin ekonomik faturası, deprem sonrası bölgede sanayi ve emeğin durumu, sanayi ve kentleşme ile AKP’nin enerji ve maden politikaları değerlendirildi. Etkinlikte yapılan sunum ve konuşmalar, bant çözümleri yapıldıktan sonra Sanayi ve Toplum Bültenimizde yayımlanacak.

26-29 Nisan tarihlerinde İzmir’de toplanacak olan 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, önceki yıl sonlarına doğru yitirdiğimiz Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve TESKON Yürütme Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten meslek büyüğümüz Ali Metin Duruk anısına yapılacak. Bu etkinlikte ve 1 Mayıs mitinglerinde buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ekler