Oda Bülteni: MAYIS 2024 - SAYI: 311

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

TMMOB 48. OLAĞAN GENEL KURULU

SÖMÜRGEN GERİCİ İKTİDARA KARŞI GÜÇLÜ BİR DİRENİŞ VE

MÜCADELE PLATFORMU OLACAK!

Mayıs ayına, iktidarın hezimete uğradığı 31 Mart seçimlerinden sonra dile getirdiği “yumuşama” söylemlerine aksi yönde ayna tutan 1 Mayıs Taksim Meydanı yasağı, emekçilere karşı dikilen polis barikatları ve devlet şiddeti altında girdik. 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da kent yaşamını durduran ve sıkıyönetim dönemlerini hatırlatan ölçekteki yasaklar, iktidarın kitlesel tepkilerden nasıl korktuğunun yeni bir göstergesi oldu.

İktidarın seçim yenilgisini, hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, sömürü ve rant düzeni uygulamalarını, halkın yıllarca canına okuyacak emek düşmanı kemer sıkma programını gölgeleyecek olan “Anayasa değişikliği” konusu seçimlerin ardından yine gündeme getirildi. Bu kapsamlı hedefle birlikte, son derece gerici ve asla kabul etmeyeceğimiz laiklik düşmanı, bilimi ve fenni dışlayan gerici dinci bir eğitim-öğretim modeli olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de açıklandı. Yani iktidar, sömürgen gerici rejimini kalıcılaştırma ve ömrünü uzatma çabalarına devam ediyor.

50. Olağan Oda Genel Kurulumuzun ardından yeni çalışma dönemine bu ortamda girdik.

Bu arada, Odamızın girişimiyle 31 Mart seçimleri üzerine, seçimlerden hemen iki gün sonra yapılan yuvarlak masa toplantısında yapılan önemli değerlendirmeler, emekçi halkı bekleyen tehlikeler, ABD ile Çin arasındaki mücadelenin farklı boyutları, “kasa boş, kaynak yok” vb. iddiaların yanlışlığını gösterecek içerikte modern paranın nasıl yaratıldığı ve yapay zekâ konusunu kapsayan Sanayi ve Toplum adlı yayınımızın 6. sayısının yayımlandığını belirtmek isteriz.

*          *          *

Yeni çalışma dönemimizi planlamak amacıyla ilk Sekreterler ve Saymanlar Toplantısını 11 Mayıs’da, ilk Danışma Kurulu Toplantısını 12 Mayıs’da Oda çalışmaları gündemiyle yaptık. İki toplantıda da 50. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine görüşmeler yapıldı, Şubelerden gelen görüşler hep birlikte değerlendirildi, ardından ilk Oda Yönetim Kurulu toplantısında taslağa son halini vererek yeni dönem çalışmalarına programlı bir şekilde başladık. Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları, genel kurul sonuç bildirisi ve teknik birikimlerimizden hareketle hazırlanan 50. Dönem Oda Çalışma Programı’nda, yapacağımız tüm çalışmalar somut olarak yer almaktadır. Bütün örgütümüze yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Şimdi önümüzde 31 Mayıs’da başlayacak olan TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu var. Genel kurula hazırlık kapsamında yapılan TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu Başkanları, Sekreterleri, Sayman üyeleri ortak toplantısına katıldık, görüşlerimizi ifade ettik.

Ülkemizin içinde bulunduğu kritik konjonktürde toplanacak olan TMMOB Genel Kurulu; mühendisler, mimarlar, şehir plancılarının mesleklerini değersizleştiren; tüm kamusal kaynak ve varlıklarımızı yağmalayan, ülkemizi ve halkımızı yoksullaştıran; okul öncesinden üniversitelere dek eğitim-öğretimi piyasaya ve tarikatlara teslim eden, kemer sıkma programı ile halkı daha da yoksullaştıracak olan sömürü ve zulüm iktidarına karşı güçlü bir direniş ve mücadele platformu olacaktır.

TMMOB Genel Kurulu kamusal bilimsel mesleki sorumluluklarımızdan hareketle; Cumhuriyetin ilerici tarihsel toplumsal kazanımlarını, kamusal üretim, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet ve denetim gerekliliklerini planlamacı, toplumsal kalkınmacı, bilimsel, laik, demokratik, kamucu yaklaşıma bir üst toplumsal formasyona taşımayı hedefleyen, emek ve bilim temelinde kurulacak başka bir Türkiye istemimizin kolektif zemini ve sesi olacaktır.

Tüm delege arkadaşlarımızı TMMOB Olağan Genel Kurulu’na katılmaya, birliğimize ve gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.

Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Ekler