47. DÖNEM ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MEDAK ÇALIŞMA PROGRAMI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Görseller: 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) örgütlülüğü içerisinde, teknolojik gelişmeleri takip ederek, Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) mesleki gelişimine katkıda bulunacak meslek içi eğitimlerin düzenlenmesi; meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve toplumun sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği gerçeğiyle, ülke gündemini takip ederek gündeme yönelik mesleki bilgi ve becerilerini toplumun yararına kullanmak üzere politikalar geliştirmek üzere kurulan Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) 47. dönem çalışma programını aşağıdaki maddeler halinde hazırlamıştır.

47. dönem de EİM MEDAK olarak; ana komisyon koordinasyonuyla, şube komisyon ve alt komisyon tanımlarının ve çalışmalarının incelenmesi varsa ilave edilecek ve iyileştirilecek konuların tespitine yönelik, Şube MDK’ larının katılım ve katkısı sağlanacak; MEDAK ve OYK arasında iletişim sağlayacaktır.

İmza yetkilerinin etkinliklerinin arttırılması için yapılacak çalışmaların tanımlanması ve bu çalışmaların başlatılmasıdır.

Stratejik Planlama Uzmanlığı (SP) ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Uzmanlığı (YHY) gibi resmi gazetede yayımlanarak resmi hale gelmiş olan imza yetkilerinin uygulamadaki etkinliğinin arttırılması; meslektaşlarımız için istihdam alanının artırılması hedeflenmektedir.

47. Dönem MEDAK olarak bu dönem yapılacak çalışmaların daha etkin yürütülmesi, çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla Şube MDK’ larına aktif görevlerin verilmesi, gerekirse alt komisyonlar oluşturulması hedeflenmiştir.

Alt komisyonların oluşturulması, çalışmalarının takibi ve raporlanması, MDK’ lar ile iletişimin aksamadan sağlanması MEDAK’ ın temel görevidir. Dönem içerisinde yapılan çalışmalardan elde edilecek sonuçlar, gerektiğinde yapılacak tüzük ve yönetmelik çalışmalarına temel oluşturabilecektir.

Örgütlenme ve Koordinasyon Çalışmaları

Üyelerimizin sahip oldukları uzmanlıkların eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde, bilirkişilik hizmetlerinde değerlendirilmesi amacıyla, tespit çalışmalarının yapılmasının ve bu birikimlerin sanayide ve toplumsal hizmetlerde yararlı şekilde kullanılmasının çok önemli olduğunun farkındayız. Emeklilik veya çeşitli nedenlerle işlerinden ayrılmış ancak çalışmak isteyen üyelerimizin, uzmanlık ve mesleki yeterliliklerine göre, Oda çalışmalarında veya işyerlerince değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla gerekli altyapı oluşturulacak; üyelerimiz ile bu birikime gerek duyan kuruluşlar arasında ilişkinin kurulmasına yardımcı olunacaktır.

MEDAK bu yönde kendi çalışma planını ve yol haritasını aşağıdaki başlıkları dikkate alarak hazırlayacaktır:

 • MEDAK eşgüdümüyle, üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi, üye tarafından talep edilen etkinlik ve eğitim konularının tespit edilmesi amacıyla anket düzenlenmesi,
 • Şube MDK’ larınca işyerleri ziyaretlerinin düzenlenmesi,
 • Yeni uzmanlık alanları üzerine çalışma yapılması,
 • Web sayfasının aktif ve güncel olarak kullanımını için çalışmalar yapılması ve bilgilendirmelerin yapılması,
 • MDK’ ların çalışmalarının eş güdümlenmesi,
 • EİM Kurultayını bir örgütlenme fırsatı kabul ederek çalışmaların örgütlenme boyutunun da değerlendirmeye alınması, sonuç bildirgesinde değerlendirmenin yer alması

Yayın- Dergi Çalışmaları

Bülten ve EİM yayınların sürekliliğinin sağlanması esas sorumluluklarımızdandır. EM dergisine ve Bülten'e destek verecek girişimlerde bulunmak ve bu çalışmaları koordine edecek bir alt komisyonun oluşturulması,

 • Bültenin örgütlenme, üyeye ulaşma ve çalışmaları paylaşma vasıtası olarak kullanılması amacına uygun hale getirilmesi gereklidir. MEDAK, MDK çalışmaları ile zenginleştirilerek meslek ve meslektaş sorunlarını tartıştığımız bir platform olmasına sağlanacaktır. Yayınların iyileştirilmesi ve sürekliliği MEDAK sorumluluğundadır.
 • EM dergisinin yayın kurulu ile koordinasyona geçilerek dergimizin farklı akademik dergiler sistemlerine de eklenmesini sağlamak ve bu konunun 47. Dönem sonrasında aksamamasını sağlayacak önlemleri bu dönem atmak yine bu dönemin ve komisyonun öncelikli görevi olacaktır.
 • Bültenin etkinliğinin arttırılması için bülten alt komisyonu kurulacak ve bültenle ilgili çalışmalarını takip edecektir.

Mesleki Gelişim Çalışmaları

Mevcut imza yetkilerinin etkinliklerinin arttırılması, yeni imza yetkileri konusunda çalışmalarının başlatılması ve yürütülmesi; meslektaş ile üyelerimize yönelik eğitim konularının organizasyonlarının MİEM çalışmaları kapsamında planlanması MEDAK görevleri arasında olacaktır.

 • Mevcut imza yetkilerine dair varsa eksik kalan hususları giderilmesi,
 • Yeni imza yetkisi konularının araştırılması için yapılacak çalışmaların planlanarak MEDAK ile paylaşılması ve gelişmelerin raporlanması.
 • Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni faaliyet alanlarının tespitinin yapılması
 • Öncelikle SP için aşağıdaki çalışmalar yapılarak devamında YHY çalışmalarına aynı yöntem ile bu dönem ve gelecek dönemlerde devam edilmesi 47. Dönem ve sonraki MEDAK ’lara görev olarak tanımlanması,

- SP imza yetkisinin etkinliğinin arttırılması amacıyla yapılacakların belirlenmesi, çalışmaların yol haritasının oluşturulması için bir alt komisyon oluşturulması; yapılacak çalışmaların, nasıl ve hangi kurum ve kuruluşla iletişime geçilerek yapılabileceğinin belirlenmesi,

- İlgili kurumlara ziyaretlerin planlanması, bu ziyaret ve yazışmalar için dokümantasyon hazırlanması,

- Çalışma bu aşamaya geldikten sonra YHY için de benzer bir komisyon kurulması,

Eğitim Çalışmaları

 • Mevcut eğitimlerin yaygınlaştırılması,
 • Yeni eğitim konularının ve eğitmenlerin değerlendirilmesi,
 • Mesleğe dair eğitimlerin ortak bir havuzda derlenerek bütün şubelerde aynı içerikte eğitim yapılmasının sağlanması,
 • Yeni EİM eğitim konularının Meslek İçi Eğitim Merkezi(MİEM) kapsamına alınmasının sağlanması,
 • Her Şube MDK’ sına bu dönem içerisinde en az bir konuda eğitim düzenlemesi yönünde görev verilmesi

Öğrenci Örgütlenmesi Çalışmaları

 • Öğrenci üye komisyonu ile koordinasyon kurularak Endüstri İşletme Mühendisliği öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunulması,
 • Öğrencilere yönelik proje yarışması vb. düzenlenmesi,
 • Kurultay kapsamında yapılan Vaka Analizi yarışmasının Şubelere yayılarak geleneksel hale getirilmesi,
 • Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin bir oluşumu olan TEMÖB ile koordinasyonun kurularak MMO’ yu tanıtıcı faaliyetlerde bulunulması

MMO’ nun temel görevlerinden olan meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının olduğu bilinciyle, MEDAK olarak çalışmalarımız EİM için de aynı bilinçle hedeflenmiştir.

EİM uzmanlık alanlarıyla ilgili mevzuat çalışmalarımızın devam ettirilmesi kaçınılmazdır. Meslek alanlarımızla ilgili platformları takip edip, mesleki ve toplumsal çıkarlarımızı gözeterek politikalar oluşturarak taraf olmaya çalışacağız.

47. dönem MEDAK olarak: bundan sonra oluşacak MEDAK’ lar için kalıcı ve mesleki birikim hafızasını oluşturmak amacıyla çalışma yapmayı; kurultay ve yayın arşivlerini elden geçirmeyi, bunu kalıcı bir görev haline getirmeyi hedeflemiştir.

Bu program her dönem geliştirilip, zenginleştirilerek, güncellenerek bundan sonraki dönemlere taşınacaktır.

Yayına Giriş Tarihi: 
Perşembe, Ağustos 16, 2018 - 10:30
Komisyon: 
EİM-MEDAK
Dönem: 
47
Gönderi Türü: 
Komisyon
Seslendiği gruplar: