50. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız 50. Dönem 1.Danışma Kurulu toplantısı 12 Mayıs 2024 Pazar günü MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, Tanışma, Oda Çalışma Programının değerlendirilmesi ve  Dilek ve Öneriler gündemi ile yapılmıştır.

Danışma Kurulu Toplantısı Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk bir sunum yaptı. Toplantı katılımcıların aldığı sözler ile devam etti. 

Oda Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması:

"Odamızın 50. çalışma döneminin ilk Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Genel kurullar sürecimiz ülkemizi, halkımızı, kamu ve meslek/meslektaş yararını temel alan çalışma anlayışımızın örgütümüz genelinde benimsendiğini bir kez daha göstermiş; gerici, talancı, rantçı iktidara karşı Cumhuriyetçi, laik, halkçı, kamucu/ toplumcu, demokratik bir platform olmuştur.

Toplantımız dolayısıyla bu sonucun alınmasında katkısı olan bütün meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, seçilen yönetim kurulları olarak hepimize başarılar diliyorum.

Konuşmama başlamadan önce, canımız annelerimizin bizlere verdiği emekleri, sevgilerini ve sevgimizi özel olarak hissettiğimiz Anneler Günü kutlu olsun diyorum.

Dünya ve Türkiye’deki genel duruma, Oda genel kurulunu açış konuşmasında biraz ayrıntılı olarak değinmiştim. Genel kurulun Sonuç Bildirisi ve sizlere sunulan Çalışma Programı taslağında da paralel değerlendirmeler bulunuyor. Bu nedenle şimdi yerel seçimler sonrası ülkedeki başlıca gelişmelere kısaca değinecek, ardından Oda gündemine geçeceğim.

Ömrünü zorbalıkla, yalan dolan ve hukuk dışılıkla sürdüren iktidara karşı son seçimlerde ülke ve halkı yoksullaştıran bu iktidara karşı halkımız önemli bir set çekmiştir.

İktidarı hep korkutan 2013 büyük Gezi direnişi, iktidarın gerilediği seçimler olan 7 Haziran 2015 genel, 31 Mart 2019 yerel, 14 Mayıs 2023 genel ve en son 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçları, iktidarın desteğinin ciddi bir şekilde eridiğini göstermektedir.

Diğer yandan genel kurul konuşmamda, “Neoliberal ve totaliter siyasal İslamcı çerçevedeki rejim değişikliğinin, parlamenter muhalefet tarafından bütünlük içinde ele alınmaması”na işaret etmiştim. Bu durum, Anayasa konusunun iktidar tarafından tam da 31 Mart seçim hezimetinin ardından ve kendi lehine olacak şekilde, “Türk siyasetinde yumuşama dönemini başlatma” kılıfı altında yeniden gündeme getirilmesine yol açmıştır.

Yerel seçim sonuçları aslında iktidarın “yeni Anayasa” arzusunu geçersizleştirecek niteliktedir ama iktidar icraatlarına aynı şekilde devam ederken seçim sonuçları ile halkın sefalet koşullarını unutturmak ve ömrünü uzatmaya yönelik gerici gündemini, güya “uzlaşmaya açıkmış” gibi sunuyor.

Doğası faşizan, şiddet sever, saltanatçı, şeriat övgülü kişi/lider/şef yüceltmesi ile malul bir yönetimin keyfilik, kuralsızlaşma ve sınırsız sömürü-rant uygulamalarına dur denilen önemli bir seçimin ardından ömrünü uzatmaya yönelik gündem oluşturmasına prim vermemek gerekiyor.

Bu aldatıcı “yumuşama” söylemi, gerçekte, iktidara yönelik tepkileri yumuşatmayı, zaman kazanmayı ve hareket zeminini genişletmeyi amaçlıyor.

Anayasa değişiklikleri, anayasa ihlalleri ve anayasa tanımazlığın adresi olan iktidarın “sivil yeni anayasa” tuzağına düşülmemesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum.

Ülkemizdeki demokratik Anayasal birikimleri ayaklar altına alan ve kendisinin yaptığı birçok değişikliklerini içeren Anayasaya bile uymayan iktidar, aslında ittifak ağını genişletmeyi hedefliyor. Bildiğimiz gibi Meclis aritmetiği bu amaca yönelik geçişkenliklere zemin hazırlamaya açıktır.

31 Mart seçimlerinden sonra yaşananlara baktığımızda ise en özet haliyle hayat pahalılığı ve rant talanının sürdüğünü ve süreceğini, halkın yıllarca canına okuyacak emek düşmanı kemer sıkma programını, 1 Mayıs Taksim yasağı ve tutuklamalarını, devlet şiddetini ve son derece gerici ve asla kabul etmeyeceğimiz laiklik düşmanı, bilimi ve fenni dışlayan gerici bir eğitim-öğretim modeli olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni görüyoruz.

Ülkemizin ve halkımızın geleceği ve bu yöndeki kazanım ve mücadelelerin, müesses düzen lehine “demokratikleşme, normalleşme” gibi ham hayallere ya da hâkim siyaset biçiminin taktik cambazlıklarına yem edilmemesi gerekiyor. Yakın tarihimiz bu konularda nice aldatma ve derslerle doludur.

Dahası, güya IMF’siz, gerçekte ise IMF’li, IMF’nin “Türkiye’nin yönü doğru, ekonomi programını destekliyoruz” diye övgüyle karşıladığı kemer sıkmacı, ücretlerde gerilemeye, emekçilerin kıdem tazminatlarını eriterek yok etmeye, sosyal güvenliği daha da aşındırmaya, hayat pahalılığının/enflasyonun kaynağı olan sömürüyü sürdürmeye, borç ve faizleri ödemek için yine borç almaya ve yüksek faizler ödemeye yönelik bir programa uygun bir rejim söz konusudur ve dünya konjonktürü bu duruma çok uygundur.

Bu program, büyük sermaye gruplarının ve emperyalizmin çıkarlarını temel alıyor. İktidarın uygulamalarında yapacağı tek rötuş, IMF’nin de istediği bazı fahiş kamu harcamalarını kısmak olacaktır. Belki kamuoyunu yanıltıcı kısmi adımlar da atılabilecek ancak bunlar asla “normalleşme” gibi bir sonuç üretmeyecektir. Çünkü iktidarın doğası ve çıkarları ile IMF’ci programı, emekçi halk muhalefetini baskı altına almayı gerektirmektedir.

Bu noktada kamuculuk, laiklik, bağımsızlık eksenli bir mesleki, toplumsal, ülkesel bağlam ve mücadelelerin toplum nezdinde bugüne kadarki olumlu etkilerinin daha da büyüyeceğine inanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Oda çalışmaları gündemi kapsamında, yeni bir çalışma dönemine başlarken rehberimizin yine Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları ve genel kurul sonuç bildirisi olacağını öncelikle belirtmek istiyorum.

Bu çerçevede hazırlanarak sizlere sunulan 50. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine şimdi görüşecek, gelen görüşler doğrultusunda son halini Oda Yönetim Kurulu’nda vererek yeni dönem çalışmalarına hep birlikte programlı olarak başlayacağız.

Çalışma Programı Taslağını sizlerle paylaştık, dün Sekreter ve Saymanlar Toplantısında tartışıldı, o nedenle ayrı bir sunum olmadan görüşmelere geçeceğiz.

Genel kurulda birçok karar aldık, bunları dönem içinde yerine getirmek için tüm örgüt olarak sorumluluklarımız var, bunlar ancak beraber ortak çalışma ile gerçekleştirebiliriz.

Ayrıca meslektaşlarımızın sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması, bunlar için çaba gösterilmesi, mesleğimizin değerleştirilmesine karşı mücadele edilmesi, mühendislik eğitiminin vasfının yükseltilmesi, işlerin ehil insanlar, uzmanlar eliyle yapılmasını sağlamak için eğitim ve belgelendirme çalışmalarımızın geliştirilmesi, üyeleşmenin ve örgütlülüğün artırılması için çalışmak, olmazsa olmazlarımızdandır.

Yurtdışında yaşayan üyelerimizle ilişkilerin artırılması ve Oda çalışma süreçlerine dahil edilmesi ve eşdeğer diğer örgütlerle (ulusal ve uluslararası) ilişkilerin geliştirilmesi bu dönem önem vereceğimiz konulardandır.

Bilginin paylaşılması ve ortaklaştırılması için önemli bir platform olan etkinliklerimizin dijitalleşmenin sunduğu imkanlar da düşünülerek gözden geçirilmeli, değerlendirmeli niteliklerinin ve katılımların artırılması için çaba gösterilmeliyiz.

Bilginin paylaşılması ve ortaklaştırılması için önemli başka bir platform da yayınlarımız. Dergilerimizde nitelik ve indekslerde taranılırlık olarak bayağı yol kat ettik. Yayın kurullarımızın ve katkıda bulunanların emeğine sağlık. Örgütlenmenin de önemli bir aracı olan yayınlarımızın okunulurluğu ve üyeye ulaşmasını artırmak için çabalarımızı artırmalıyız.

Gerek bu hususlar, gerekse Çalışma Programı Taslağında belirtilen ve buradan gelecek önerilerle zenginleşecek somut çalışmaların her biri ile ilgili Şubelerimiz de kendi özgül çalışma planlarını oluşturmalıdır.

Üyeleşme ve örgütlenmemizi geliştirme hedefini koyduğumuz bu çalışma döneminde her şeyi titizlikle planlamak gerekiyor. İç tahkimatımızı güçlendirmemiz, örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemlerle geliştirmemiz, daha fazla üye ile temas kurmamız ve örgütlü üye ağına dâhil etmemiz, üyeleşme düzeyini artırmamız, öğrenci üyelik çalışmalarına özel önem vermek gibi konular çalışma planlarımızda mutlaka yer almalıdır.

31 Mayıs–2 Haziran tarihlerinde yapılacak olan TMMOB Genel Kurulu’na Birlik Başkanımız değinecektir. Ben sadece, Odamızın TMMOB’nin motor gücü olması itibarıyla, delege arkadaşlarımızın Birlik genel kurulu ve seçimlerine katılıma önem vermeliyiz demek istiyorum.

Bu vesileyle Odamızı TMMOB Yönetim Kurulu’nda başarıyla temsil eden Emin Koramaz arkadaşımıza, Birliğimize sunduğu mücadeleci katkılardan ötürü özel olarak teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum.

Ayrıca belirtmek istiyorum; zor bir dönemdeyiz ama Oda olarak daha önce zor dönemleri atlattığımız gibi bu dönemi de bütünlüğümüzü koruyarak, Çalışma İlkelerinde belirtilen hususları hem yöneticiler olarak özümsemiş ve gerekliliklerini yerine getirerek, hem de burayı kendi meslek örgütü olarak gören, elimiz kolumuz olan, Oda fikriyatını benimsemiş, Oda aidiyetine sahip, burayı bir işyeri değil demokratik bir mevzi, demokratik mesleki kitle örgütü olarak gören “seçilmiş” teknik görevli arkadaşlarımızla çalışmaları ve hedeflerimizi büyüterek, örgütlü üye gücümüze dayanarak aşacağımıza inanıyorum. En azından benim bildiğim 30 yılı aşkın bir süreçte ülkenin bulunduğu zorlu şartlarda Odayı ve üst örgütümüz TMMOB’yi beraber bugünlere nasıl getirdiysek bunu devam ettireceğimiz inancındayım. Bu zor dönemi bu çerçeveye sahip çıkarak aşacağız, bu güce sahibiz.

Bugünün ve yarının Türkiye’sinin ihtiyaçlarının kamucu bir içerikle sağlanması açısından önemli bir mevziyi tutuyoruz ve bir köprü görevi görüyoruz. Bu inançla yeni çalışma döneminde mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeyi, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi, kamusal hizmet niteliğimizi geliştirmeyi hedeflemeliyiz. Yakından bildiğimiz üzere Türkiye’nin her alanda kamusal üretim, hizmet ve denetimlere çok ihtiyacı var.

Çalışma Programı Taslağımız bu temelde değerlendirilmeli ve kesinleştikten sonra bu yaklaşımla hayata geçirilmelidir.

Son olarak geldiğiniz için teşekkür ediyor, başarılar diliyor, saygılar sunuyorum."

 

Danışma Kurulu toplantısı katılımı aşağıdaki şekildedir;

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Atıcı

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim M. Tataroğlu

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Haydar Karaçam

TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi

Mehmet Soğancı

Geçmiş Dönem TMMOB Başkanı

Ali Ekber Çakar

Geçmiş Dönem Oda Başkanı

İsmet Rıza Çebi

Geçmiş Dönem Oda Başkanı

Yunus Yener

Oda Yönetim Kurulu Başkanı

Arife Kurtoğlu

Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Elif Öztürk

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Bedri Tekin

Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Harun Erpolat

Oda Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan İğneli

Oda Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Alp Yılmaz

Oda Yönetim Kurulu Üyesi

S. Melih Şahin

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Serap Özpolat Çete

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Fadime Gökkütük

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Umut Kurt

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Evren Sağ

Oda Müdürü

A. Sıla Ağca

Oda Teknik Görevlisi

Aysu Deniz Topak

Oda Teknik Görevlisi

Bülent Göksülük

Oda Teknik Görevlisi

Derya Baran

Oda Teknik Görevlisi

Nergiz Bilgin

Oda Onur Kurulu Üyesi

Seyfettin Avcı

Oda Onur Kurulu Üyesi

Sadettin Özkalender

Oda Onur Kurulu Üyesi

M. Selçuk Göndermez

Oda Onur Kurulu Üyesi

Mehmet Özsakarya

Oda Onur Kurulu Üyesi

Naci Erçolak

Oda Onur Kurulu Yedek Üyesi

Birhan Şahin

Oda Onur Kurulu Yedek Üyesi

C. Ahmet Akçakaya

Oda Onur Kurulu Yedek Üyesi

Erdal Taş

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Dincer

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Haydar Şahin

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Fikret Çaral

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hakan Subaşı

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Esra Elitaş

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

İ. Emre Şenyer

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Gürsel Yayla

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Ahmet İlbaşı

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Haluk Altay

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Neşet Aykanat

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Tuncay Korkmaz

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Çelik

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Kalantor

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Selda Ünver

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

C. Serdar Sönmez

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Nergis Uygun

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Beycan Tekkoyun

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Sinan Öztemel

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

D. Alpaslan Gürbüzer

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Niyazi Oğuz

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Bülent Öntaş

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Adil Kesten

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

M. Ünal Şenyurt

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Taylan Özkan

Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Hikmet Pekdur

Adana Şube Müdürü

Yılmaz Yıldırım

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

M. Serdar Ulu

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Seyit Ali Korkmaz

Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Tülay Yener

Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Engin Balık

Ankara Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

A. Cenk Lişesivdin

Ankara Şube Müdürü

Tahsin Akbaba

Ankara Şube Üyesi

Mustafa Yazıcı

Ankara Şube Üyesi

İbrahim Atmaca

Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Topçu

Antalya Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Cüneyt Deniz Küheylan

Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Sönmez

Antalya Şube Müdürü

Ahmet İhsan Taşkınsel

Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Korkut

Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Serpil Güzel

Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Tuna Ezim

Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat Bulut

Bursa Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kaan Özten

Bursa Şube Müdürü

Ali Pala

Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Burak Ökünç

Denizli Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Ethem Kayhan Kaymakçı

Denizli Şube Müdürü

İdris Nakçi

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

İlyas Batbay

Diyarbakır Şube Müdürü

Birce Altay

Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Sevim Karasalih

Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Metin Özaydınlık

Edirne Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Emine Pınar Keskin

Edirne Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

İsmail Yıldız

Edirne Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Nezihe Hanecioğlu

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Öztürk

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Esra Turan

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

İlker Özcan

Eskişehir Şube Müdürü

Çetin Külah

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Eyüp Zengin

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Kerem Yelekçi

Gaziantep Şube Müdürü

Ezgi Kılıç

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Aydan Adanır Usta

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serkan Sevat

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Yunus Küçükkelepçe

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

İbrahim Zafer

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar Aydın

İstanbul Şube Müdürü

Ziya Haktan Karadeniz

İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Evrim Aksoy

İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Ece Gültekin

İzmir Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Necmi Varlık

İzmir Şube Müdürü

Serdal Kara

Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Karasakal

Kayseri Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Berrin Zırhlı

Kayseri Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Oğuz Gündoğ

Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Murat Öztürk

Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Ayyıldız

Kayseri Şube Müdürü

Mehmet Ali Elma

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Çetin Sözal

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Ensar Uğur Kandıra

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

İlke Bişkin

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan Güven

Kocaeli Şube Müdürü

Erdal Tozoğlu

Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Metin Şahin

Konya Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Ömer Aksoğan

Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Nurettin Yıldıran

Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi

M. Levent Şam

Konya Şube Müdürü

İsmail Oğuz

Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Karapınarlı

Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Çolak

Mersin Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mehmet Ziya Özkara

Mersin Şube Tarsus İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı

Hasan Bozal

Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yaşar Baş

Samsun Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Kadir Serkan Atılgan

Samsun Şube Müdürü

Ufuk Bulut

Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Önder Durmuş

Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Furkan Erman Kan

Trabzon Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Melih Başören

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Soner Sinoplu

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi