49. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU YAYINLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 49. Dönem Çalışma Raporu yayımlandı. 

SUNUŞ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 49. Çalışma Dönemini geride bırakıyor. Örgütümüz 49. Genel Kurul’da önüne koyduğu ve dönem içerisinde ülkede yaşanan değişimler ve meslek alanlarımızdaki gelişmelerle güncellediği Çalışma Programını kararlı bir şekilde hayata geçirmiştir.

49. Dönemin başladığı Nisan 2022’den bugüne MMO olarak;
Tüm çalışmalarımızda kamu/toplum yararını, meslek ve meslektaş çıkarlarını esas aldık.

Meslek alanlarımıza yönelik konularda uluslararası ölçekli 2 kongre, ulusal ölçekli 7 kongre, 3 kurultay, 2 sempozyum, 3 de kongreye giderken etkinliği gerçekleştirdik. 
Bilimsel gerçeklikler ışığında mühendislik uygulamalarının öne-mini ortaya koyan dergi ve kitaplar, rapor, açıklama, bülten ve broşürler yayımlamayı sürdürdük.

Piyasaya açılan mühendislik uygulama alanları ve yok edilen kamusal denetim mekanizmalarının yeniden tesisi için mücadele ettik.  Bilime, mühendisliğe ve toplum güvenliğine aykırı düzenlemelerin negatif etkilerine karşı çıktık. Odamızın yürüttüğü teknik hizmetleri geliştirdik, üyelerimize yeni iş olanakları yaratmak ve uzmanlıklarını geliştirme amacıyla eğitimlerimizi konu ve sayı itibarıyla artırdık.

Sosyal devlet ilkesine aykırı olan kamusal hizmetlerin serbestleştirme ve özelleştirilmesine karşı mücadelemizi sürdürdük. Ülke ve halk yararına kamulaştırmaların gerekliliğini ve kamucu ekonomik sosyal politikaları savunduk. 

İktidarın kamusal ve mesleki denetimi gerileten düzenlemelerinden çalışma alanlarımızın daraltılmasına, sanayisizleşmeden rant/yağma ekonomisine, işten çıkarmalardan iş cinayetlerine, hayat pahalılığından işsizlik ve yoksullaşmaya kadar çeşitli konularda basın açıklamaları yaptık, alanlara çıkarak tepki gösterdik; TMMOB çatısı altında tüm demokratik eylemliliklerde halkımızın haklı tepkilerinin yanında yer aldık.

49. Dönem Çalışma Raporu’nda üye durumu, Oda yapısı, toplantılar, komisyon çalışmaları, kongre-kurultay-sempozyum etkinlikleri, eğitim, belgelendirme ve SMM hizmetleri, mesleki denetim, teknik hizmetler ve akreditasyon çalışmaları, yayın, basın, hukuk ve bilgi işlem birimi çalışmaları, öğrenci üye çalışmaları, kurum/kuruluşlarla ilişkiler, TMMOB çalışmaları ve demokrasi mücadelesinde Odamız; Onur Kurulu,  Denetleme Kurulu ve  deprem felaketinde Oda çalışmaları konularına yer verilmiştir.
 
Çalışmalarımızı ülkemizin demokratikleşmesi, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam ve refah politikalarının oluşturulması, mühendislik disiplinlerinin korunması ve geliştirilmesi, üyelerimiz ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi, “birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme” anlayışıyla ortak özlemimiz olan “çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye” için daha güçlü, daha etkin bir “Makina Mühendisleri Odası” amacıyla sürdürmek ve iktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve TMMOB Yasası değişikliğine karşı kararlı bir karşı duruş, 50. Çalışma dönemindeki görevlerimiz arasında olacaktır.
 
Demokrasi geleneğimizle ve çalışma anlayışımızla, örgütlülüğümüzün, kurumsallığın ve teknik altyapının geliştirilmesinde, “Çalışma İlkeleri”miz ve 50. Dönem Oda Yönetim Kurulu’nun Şubelerimiz ve Oda Danışma Kurulu ile birlikte oluşturacağı Çalışma Programımız yol göstericimiz olacaktır. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Oda çalışmalarımız halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve antiemperyalist anlayışla yürütülecektir. Gün, demokratik mevzileri, özerk demokratik yapımızı korumak için birliğimizi geliştirme günü-dür. Delegelerimizi Genel Kurulda söz üstüne söz katmaya, Oda birliği ve örgütlülüğünü koruma ve geliştirmeye çağırıyoruz.
 
Emeğimiz üzerindeki sermaye sömürüsü son buluncaya, halkımıza bilim ve teknik temelinde sağlıklı, kaliteli, güvenli yaşam koşulları sağlanıncaya, ülkemizde dinci gericiliğin, ırkçılığın, milliyetçiliğin, çağdışı dogmaların değil bilim ve aydınlanmanın, laikliğin, demokrasinin, barışın, eşitliğin, adaletin sesi yükselip hâkim hale gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Otoriter rejime karşı demokrasinin, kamu yararının tasfiyesine karşı kamu ve toplum yararı temelindeki kamuculuğun, kamusal üretim, hizmet ve denetimin, laikliğin tasfiyesi ve mühendisliğin değersizleştirilmesine karşı bilimin ve tekniğin egemen kılınması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.
 
49. Çalışma Döneminde hep yanımızda olan, TMMOB kurullarında yer alan Oda temsilcilerimize, Oda Onur Kurulu, Denetle-me Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, İl-İlçe Temsilciliklerimize, Oda ve Şube komisyonları ile çalışma gruplarına, etkinliklerimiz ve eğitimlerimizde görev alarak katkı sağlayan üyelerimize, Oda örgütlülüğünde yer alan öğrenci üyelerimize ve bu raporda yer alan bütün çalışmaları hayata geçirmek için özveriyle çalışan teknik görevliler ve bütün Oda çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
49. Dönem Yönetim Kurulu

49. Dönem Çalışma Raporu'nu indirmek için tıklayınız