GAZİANTEP’TE MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Sanayi Kongresi 2017’ye yönelik; Fabrika Hayatı, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri ana teması ile 18 Şubat 2017 tarihinde Odamız Gaziantep Şubesi Konferans Salonu’nda GAZİANTEP’TE MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU gerçekleştirildi.

Açış konuşmalarını Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ve Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Ülgey‘in yaptığı Sempozyum, üç ayrı oturumda gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, konuşmasında; “Sizlerin de takip ettiği gibi meslek disiplinlerimizin bilimsel ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda gelişmesi ve ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine, halkımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmak için,  Odamız her çalışma döneminde birçok kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleri düzenlemektedir. Geçtiğimiz yıldan başlamak üzere bu çalışmaları, saha araştırmaları, üretim bölgeleri başta olmak üzere bölgesel ve yerinde araştırmalar, üretim ve kent odaklı çalışmalar olmak üzere genişlettik. Bu kapsamda Odamız, geçmiş çalışmalarından taşıdığı bilgi ve deneyimleriyle birçok konuya ilişkin alternatif görüş ve öneriler ortaya koymak için çabalamaya devam etmekte, bu doğrultuda birçok platformda fikirleri buluşturmaya devam etmektedir. Bugün de burada birbirinden değerli uzman, akademisyen katılımcılarımızla ve değerli meslektaşlarımızla bir araya geldik. Tüm gün boyunca üretim organizasyonunda yaşanan değişimin içinde sanayileşmeyi, mühendisliği, emek süreçlerini, kentleşme, kentsel dönüşüm ve sanayi mekânı ilişkisini tartışacak, bu geniş ve ön açıcı olacağını umduğun geniş meselelere dair doyurucu bir gün geçireceğimizi umuyorum.

Öncelikle TMMOB Sanayi Kongresi 2017`ye doğru sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında yerellerde başlattığımız çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vereyim; Odamız bu yıl da geçtiğimiz sene Gebze‘de başarılı bir şekilde tamamladığımız araştırmanında verdiği bilgi ve deneyimle; dört farklı sanayi kenti ve havzasında mühendislerle yüz yüze görüşmeleri içeren saha çalışmalarını önüne koymuştur. Ergene Havzası ve Gaziantep`te çalışmaların büyük bir kısmını hızlıca tamamladık, bu çalışmalardan sonra Bursa ve Konya`da da çalışmalara başlayacağız. Peki bu çalışmalardan ne murat ettik? Geniş bir kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve daha önce sistematik akademik ve bilimsel çalışmanın olmadığı bir alanda ilk ve öncü bir atılımla, yapılmamış olanı hedefleyerek, Türkiye`de yeni mühendislik örüntülerini incelemeyi amaçladık. Mühendislerin iş deneyimlerini, gündelik hayat deneyimlerini, kültürel, toplumsal ve politik deneyimlerini ve de kent deneyimlerini bir bütün olarak inceledik. Bu araştırma sırasında iş deneyimi alanında çalışma koşullarını, ücretlerini, vasıf yahut yaratıcılıklarını, otonomi, denetim, teknoloji, kariyer, meslek gibi konuları sorguladık. Anket ve görüşmeler yaptık, hem birebir hem de grup olarak mühendislerle görüşme olanağı yakaladık.

Araştırmanın sonucunda, Türkiye`nin önemli bir üretim bölgesi olan Gaziantep`te mühendislerin meslek, statü ve hayat tarzlarının temel belirleyenlerini ortaya koymayı amaçladık. Özellikle üçüncü oturumda yaptığımız çalışmanın detayları sizlere sunulacak. Amacımız, Türkiye`nin farklı üretim merkezlerinde yaptığımız bu çalışmanın sonuçlarını sizlerle ve geniş kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye`nin güncel mühendis örüntülerini daha somut hale getirmektir. Geçtiğimiz yıl Gebze`de üretim süreçlerindeki dönüşümün mühendisler üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmamızla startını verdiğimiz bu çalışmaların bulgularındaki bölgeler arası benzerlik ve farklılıkların tablonun bütününe önemli bir katkı yapacağını umuyoruz.

Ülkemiz bugün siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda her türlü krizin eşik noktasındadır. Çok ciddi bir kavşakta bulunduğumuzu söylemek isterim. Bugün; OHAL Kararnamelerinin Anayasa, Meclis ve yargının üstünde fiili bir konum edindiği, toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı,basın-yayın organlarının, derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin cezaevlerine kapatıldığı,aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin beyinleri olan öğretim görevlilerinin bütün özlük haklarının ellerinden alınarak işten atıldığı bir dönemin içinden geçiyoruz.Ülkemiz ve halkımız siyasal sistem ve rejim değişimi baskısıyla kaosa, krize, çatışmalara yönlendiriliyor.İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum süreci, dünyadaki ve Türkiye`deki anayasa yapım süreçlerinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet anlayışının tamamen dışında bir süreçle OHAL`in siyasal iktidara sunduğu olanaklarla anti-demoktarik bir şekilde işletilmektedir. Odamız, ülkemizin geleceğini tek kişi diktasına terk eden bu referanduma sunulan anayasa değişikliğine HAYIR demektedir. Piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine HAYIR diyoruz.

Bugün de burada tartışacağımız konu başlıklarının işaret edeceği ekonomik rejime de hayır diyoruz. Üretimsiz, istihdamsız, sırtını emeğiyle geçinenlere yaslayarak ülkemizin tüm kaynaklarının dilediği gibi dağıtıldığı bir ekonomik dayatmaya HAYIR diyoruz. Bilimin ve teknolojinin terk edilerek, rant sisteminin yerleşik hale getirilmesine, neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzlukların sıradanlaştırılmasına,üretim, mühendislik, sanayi, kent ve çevre koşullarının yok edilmesine hayır diyoruz.

Sözlerimi bitirirken bugün burada tartışacağımız, konuşacağımız konuların nasıl bir mühendislik, nasıl bir üretim gibi çok temel soruların yanıtlarına ışık tutacağına inanıyorum. Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik tasarımında, Ar-Ge ve yerli üretimde her geçen gün daha da olumsuzlaşan bir tabloyu nasıl tersine çevirebileceğimiz yönünde çok değerli fikirlerin ve katkıların oluşacağını umuyorum. Bu noktada sempozyuma katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyor, hepinizi 2017`nin Aralık ayında Ankara`da yapılacak olan TMMOB Sanayi Kongresi 2017`ye davet ediyor, Oda Yönetim Kurulumuz adına saygılar sunuyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Sempozyum’da; Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Ülgey’in Oturum Başkanlığını yaptığı Türkiye’de Ekonominin Durumu konulu I. Oturum’da Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Gaziantep Şube Sekreter Üyesi Esra Elitaş’ın Oturum Başkanlığı’nı yaptığı Gaziantep: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm konulu II. Oturum’da Yrd. Doç. Dr. Nevra Akdemir ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep’te Mühendisler: Araştırma Sunumu, Tartışmalar ve Forum başlıklı III. Oturum’un Başkanlığı’nı Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener yaptı. Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in sunumunu yaptığı Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri konulu bölümde ise Arş. Gör. Mehmet Atilla Güler ve Arş. Gör. Çağdaş Gemici tartışmacı olarak yer aldılar.

Sempozyum; Ahmet Patatoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Gaziantep’te Mühendis Olmak’ isimli belgesel gösterimiyle son buldu.