YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI ÜZERİNE (28.06.2001)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA VE KAMUOYUNA,

28.06.2001

Odamızın zorlukla edinmiş olduğu TBMM'ye sunma aşamasına getirilen kanun tasarısı Yapı Denetimini "595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"den çok daha anlaşılmaz bir sürece sokacaktır. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" Yapı Denetimi anlayışını bırakın düzeltmeyi tam tersine daha büyük bir karmaşa yaratacaktır. Bu haliyle sözkonusu tasarı Yapı Denetimini kamusal denetimden çıkararak tek kelimeyle "özelleştirmektedir". Yasalaştırılması düşünülen ‘Yapı Denetimi Kanun Tasarısı' derhal geri çekilmelidir.

YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Yapı Denetiminin, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sağlıksız, plansız, kontrolsüz, kalitesiz yapılaşmanın önüne geçilmesi, ülke kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması için "hayati" öneme sahip olduğunun 17 Ağustos 1999 depremi sonrası farkına varanlar, TMMOB ve Odamızın görüş, öneri ve uyarılarını dinlemeden hazırladıkları ve işlemeyen "595 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine alelacele "Yapı Denetimi Kanun Tasarısı"nı TBMM gündemine sokmuşlardır. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" üzerine konunun taraflarından biri olan Odamızın görüşleri sorulmamış ve hatta konu üzerine çalışma yapıldığı duyumumuz üzerine komisyon çalışmalarına katılma isteğimiz gözardı edilmiştir.

Üyelerimizin önemli bir kesiminin meslek alanını doğrudan ilgilendiren, toplumsal yaşamın bu önemli konusu olan Yapı Denetimi hakkında Odamız tüm bilgi birikimini sunmaya hazır olduğunu her fırsatta bildirmiştir. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" üzerine yapılan çalışmalar bir şeyler gizlenmek istercesine kapalı kapılar ardında yapılmaktadır.

Odamızın zorlukla edinmiş olduğu TBMM'ye sunma aşamasına getirilen kanun tasarısı Yapı Denetimini "595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"den çok daha anlaşılmaz bir sürece sokacaktır. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" Yapı Denetimi anlayışını bırakın düzeltmeyi tam tersine daha büyük bir karmaşa yaratacaktır. Bu haliyle sözkonusu tasarı Yapı Denetimini kamusal denetimden çıkararak tek kelimeyle "özelleştirmektedir".

Söz konusu yasa tasarısı 595 sayılı KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine karşın, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını bile beklemeden salt KHK'nin iptali ile görevlerine son verilen Yapı Denetim Kuruluşlarının sorunlarına çözüm getirmek için çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Kanun tasarısında belirtilen "Denetçi Mimar-Mühendislerin" Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belgelendirileceği hükme bağlanarak TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının yasal görevlerine müdahale edilmekte, bir anlamda 595 sayılı KHK'nin iptalinde baş etken olarak gördükleri TMMOB ve Odalardan intikam almaya çalışılmaktadır.

Bilimsellikten ve katılımcılıktan uzak bir anlayışla yangından mal kaçırırcasına hazırlanıp yasalaştırılması düşünülen "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" ülke ve toplum yararına olmadığından derhal geri çekilmelidir.

Saygılarımızla,

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKARKANUN TASARISI ÜZERİNE (28.06.2001)

Yayına Giriş Tarihi

2004-05-03 11:15:00