İŞ KAZALARI, ÇALIŞMA YAŞAMININ EN ÖNEMLİ SORUNU OLMAYA DEVAM EDİYOR!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA ve KAMUOYUNA

07 Mayıs 2001

SSK istatistiklerine göre ülkemizde 1999 yılı içerisinde 78.000 iş kazası meydana gelmiştir. Bu iş kazalarında 1.333 işçi yaşamını yitirmiş, 3.407 işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalmıştır. 1025 işçi ise meslek hastalığına yakalanmıştır. Bu iş kazaları sonucunda 1.9 milyon iş günü kaybı oluşmuştur. SSK istatistiklerinin yalnızca SSK‘lı işçileri kapsadığı göz önüne alınırsa, SSK‘ya kayıtlı olmayan veya bildirilmeyen iş kazaları sayısı ile bu rakamın gerçekte 3‘e ya da 4‘e katlanacağı çok açıktır. Bu olumsuz tablonun yarattığı maddi kayıplar ise yüzlerce trilyon liraya ulaşmaktadır.

Bu iş kazalarının %70‘e yakını 50‘den az işçi çalıştıran işyerlerinde meydana gelmiştir. Bunun en önemli nedeni küçük iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınmaması ve yeterli şekilde denetlenememesidir.

Her altı dakikada bir iş kazasının meydana geldiği, her altı saatte bir işçinin öldüğü ve her 2.5 saatte bir işçinin sürekli iş göremez şekilde sakat kaldığı ülkemizde "İş Güvenliği Mühendisliği" kavramı henüz uygulamaya geçirilmemiş durumdadır. İş güvenliği mühendisliği uygulamasında, iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi yer almaktadır. Ülkemizde henüz uygulamada kabul görmemiş bu kavram, gelişmiş ülkelerde iş kazalarının en aza indirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Odamız, öncelikle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğündeki eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmaların sonuçlandırılmasını ve "İş Güvenliği Mühendisliği"nin yaşama geçirilmesini istemektedir. Ayrıca işletmelerde basınçlı kapların ve kaldırma-iletme makinalarının kontrollerinin bağımsız, tarafsız kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların denetiminde uzman makina mühendislerince yapılmasının sağlanması için ivedilikle önlem alınmalı ve Odamız görüş ve önerileri dikkate alınarak konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, kontrollerin uzman olmayan teknik elemanlarca yapılması engellenmelidir.

İş güvenliğinin temel amacı, işyerlerinde ve çevresinde toplumun sağlığını tehdit eden/edecek olan tüm zararlı etkilerin ortadan kaldırılması ve güvenli bir işyeri ortamının sağlanmasıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çalışmalar sırasında tıp, fizik, kimya, mühendislik, matematik, iktisat, istatistik, sosyoloji, psikoloji, ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır. İş güvenliği, çalışma alanlarındaki tüm işkollarında zorunlu olduğundan farklılıklar gösteren işkollarında kapsamlı bilgi birikimini gerektirir. Makina Mühendisleri Odası olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun kendi uzmanlık alanımızla ilgili her dalında geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı ve katılımda bulunmayı önemli görevlerimizden biri kabul etmekteyiz. Bu kapsamda Makina Mühendisliği uzmanlığı alanına giren ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü‘nde yer alan basınçlı kaplar ve kaldırma-iletme makinalarının kontrolleri ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere işçi sağlığı ve iş güvenliğinde günün koşullarına uygun uygulamaların bir an önce yaşama geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki sorunlar, siyasi iktidarın "ben yaptım oldu" anlayışıyla değil, tüm ilgili kesimlerin görüş ve önerileri alınarak aktif katılımlarının sağlanmasıyla çözülebilir.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda çözüme yönelik olarak görüş ve önerilerin üretilmesi amacıyla ilgili tüm kesimlerin katılımıyla 11-12 Mayıs 2001 tarihlerinde Adana‘da ulusal katılımlı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ve Sergisi düzenlenmektedir.

İlgilileri yukarıda özetlediğimiz görüşlerimizin ve Kongre Sonuç Bildirgesine yansıyacak görüşlerin yaşama geçirme konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Yayına Giriş Tarihi

2004-05-03 11:00:00