17 AĞUSTOS'UN İKİNCİ YILINDA DA YAŞADIĞIMIZ FELAKETİ UNUTMADIK! UNUTTURMAYACAĞIZ (16 AĞUSTOS 2001)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA ve KAMUOYUNA

16 Ağustos 2001

 

17 Ağustos 1999 günü yaşanılan depremin ardından oluşan ve artarak süren toplumsal yıkımın üzerinden tam iki yıl geçti. Geriye dönüp baktığımızda ise görünen tablo yaşanılan acılardan hiçbir ders alınmadığı ve bir arpa boyu bile yol gidilemediğidir.

Yaşanılan felaket sonucunda yakınlarını kaybeden ve bütün zorluklara rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların, bütün imkansızlıklara ve yokluklara karşın eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin, oyun parkları yerine geçici konutların altyapısızlığı sonucunda ortaya çıkan yağmur havuzlarında hastalık tehdidi altında oynayan çocukların görüntüsü hiç değişmedi geçen iki yıl boyunca. Binlerce insan hala geçici konutlarda yaşamlarını sürdürmeye, çocuklarının geleceklerini kurmaya toplumun yaşadığı kriz ortamını en ağır şekilde geçirmeye devam ediyor. Bütün bunlar karşısında sorumlular ise deprem sonrasında toplanan yardımların nereye gittiği, insanların yaşadıkları sorunlar karşısında alınan önlemlerin neler olduğu konularında sorumsuzca sessiz kalmaktadırlar.

Boşa geçen bu iki yıl süresince sorumlular, yapılması gerekenin dışında, yapı denetimi kamusal hizmet ve denetim alanından çıkararak bir rant kapısı haline getirmişler, yıllar sonra meydana gelecek olası bir felaketin vebalini boyunlarına asmışlardır. 595 sayılı KHK'nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptali sonucunda TMMOB ve bağlı odaların hiçbir görüşü alınmadan yangından mal kaçırırcasına bir Yapı Denetim Yasa Tasarısı hazırlanmış ve otuz saniyede meclisten geçirilmiştir. Böylece deprem felaketi sonrasında sözü edilen yapı denetimi, bazı çevrelerin daha zengin olabilmesini sağlamak amacıyla her türlü itiraza ve karşı duruşa rağmen tam bir denetimsizlik durumuna dönüşmüştür.

Geçen iki yıl boyunca IMF tipi programları hayata geçiren, depreme dayanıklı konutlar yerine depreme dayanıklı cezaevleri yapan, bir gecede yaşamı iki kat pahalı, halkı iki kat yoksul hale getiren yetkililerin, deprem mağdurlarının sorunlarını çözecek çalışmalar yapmamış olması maalesef bizleri şaşırtmadı.

Deprem sonrasında yaşamları karanlığa sürüklenen insanların, toplumsal depremler sonucunda sürüklendiği umutsuzluğu bizler görüyoruz, yaşadıkları acıyı bizler hissediyoruz. Bir gecede kararan hayatları, yıkılan hayalleri bizler Unutmadık! Unutturmayacağız! Bütün yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz, bir kez daha duyarlılığa davet ediyoruz. Kararan hayatlara bir yudum ışık istiyoruz!

Saygılarımızla,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Yayına Giriş Tarihi

2004-05-03 11:15:00