49. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 1. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

49. Dönem Oda Danışma Kurulu 1.Toplantısı 17 Nisan 2022 tarihinde, Ankara'da MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 

Toplantı, Oda Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Teknik Görevlileri ile birlikte yaklaşık 150 kişi katıldı.


Oda Başkanı Yunus Yener'in açış konuşması: 

Sayın Birlik Başkanlarım,

Sayın Danışma Kurulu Üyeleri,

Odamızın 49. çalışma döneminin ilk Danışma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Şubat ayında yapılan Şube genel kurulları ve Mart ayında yapılan Oda genel kurulu; ülkemizi, halkımızı, kamu ve meslek/meslektaş yararını temel alan çalışma anlayışımızın örgütümüz genelinde benimsendiğini bir kez daha göstermiş ve gerici rantçı iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Toplantımız vesilesiyle bu sonucun alınmasında katkısı olan bütün meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor, seçilen yönetim kurulları olarak hepimize başarılar diliyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Dünya ve Türkiye’deki genel duruma, Oda genel kurulunu açış konuşmasında ayrıntılı olarak değinmiştim. Genel kurulun Sonuç Bildirisi ve sizlere sunulan Çalışma Programı taslağında paralel değerlendirmeler bulunuyor. Bu nedenle bu toplantıyı tek gündemle, 49. dönem Oda çalışmaları gündemiyle yapıyoruz.

Yeni bir çalışma dönemine başlarken rehberimizin yine Oda Çalışma İlkeleri, yönetmeliklerimiz, genel kurul kararları ve genel kurul sonuç bildirisi olacağını öncelikle belirtmek istiyorum.  

Toplantımızda, bu çerçevede hazırlanarak sizlere sunulan 49. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine görüşecek, gelen görüşler doğrultusunda son halini Oda Yönetim Kurulu’nda vererek yeni dönem çalışmalarına hep birlikte programlı olarak başlayacağız.

Çalışma Programı Taslağını sizlerle paylaştık, dün Sekreter ve Saymanlar Toplantısında tartışıldı, o nedenle ayrı bir sunum olmadan görüşmelere geçeceğiz.

Ben sadece genel kurul kararlarını kısaltarak hatırlatmak istiyorum:

 • Dijital dönüşüm kapsamında Makina Mobil, Makina Portal ve Makina Öğrenme Merkezi platformlarını yaygınlaştırmak;
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ve iş cinayetlerine karşı aktif mücadele ve insanca bir çalışma yaşamı için mücadeleyi etkili şekilde yürütmek;
 • TMMOB Yasası değişikliği girişimlerine karşı olağanüstü genel kurul toplanması dahil Anayasal/yasal hakları kullanarak mücadele etmek;
 • Laikliğin yeniden kazanılması için mücadele etmek;
 • Ulaşım ve trafik politikaları ile uygulamalardaki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri sunmak;
 • Ulusal Bina Sınıfı Kodlarının hazırlanması için çalışma grubu kurmak;
 • Özel gereksinimli üyelerimize yönelik çalışmalar yapmak;
 • Endüstriyel robot ve robotik sistemler mühendis yetkilendirmesi ve uygulama projeleri hazırlanması kapsamında çalışmalar yapmak;
 • Bilirkişilik hizmetlerinin niteliğinin artırılması, ilgili üyelerimizin eğitimi, yetkilendirilmesi ve haklarının korunması kapsamında çalışmalar yapmak;
 • Mekatronik Mühendisliği meslek dalıyla ilgili çalışmalar yapmak;
 • Uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında evden çalıştırılan kişilerin tüm sorunlarını irdelemek, değerlendirmek ve süreci çalışanlar açısından en sağlıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak;
 • Mühendislerin özlük hakları, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmalar yaparak kamuoyu ile paylaşmat;
 • Yurtdışında yaşayan üyelerimize yönelik olarak Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu aracılığı ile çalışmalar yapmak;
 • Odamız ve sektör dernekleri/kuruluşları ile ortak komisyonlar kurmak.

Gerek bu genel kurul kararları, gerekse çalışma Program Taslağında  belirtilen ve buradan gelecek önerilerle zenginleşecek somut çalışmaların her biri ile ilgili Şubelerimiz de kendi özgül çalışma planlarını oluşturmalıdır.

Yeni çalışma döneminde her şeyi titizlikle planlamak gerekiyor. İç tahkimatımızı güçlendirmemiz, örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemlerle geliştirmemiz, daha fazla üye ile temas kurmamız ve örgütlü üye ağına dâhil etmemiz, çalışma planlarımızda mutlaka yer almalıdır.

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Genel Kurulu 26-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Birlik Başkanımız değinecektir. Ben sadece, Odamızın TMMOB’nin motor gücü olması itibarıyla, delege arkadaşlarımızın, Birlik genel kurulu ve seçimlerine katılımına önem vermeliyiz demek istiyorum.

Bu vesileyle Odamızı TMMOB Yönetim Kurulu’nda başarıyla temsil eden Emin Koramaz arkadaşımıza, Birliğimize sunduğu mücadeleci katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum.

Ayrıca belirtmek gerekir, önümüzdeki zorlu süreci, bütünlüğümüzü koruyarak, çalışmalar ve hedeflerimizi büyüterek, örgütlü üye gücümüze dayanarak direngen, çalışkan bir tarzda göğüslemeliyiz.

Yeni çalışma döneminde mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeyi, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi hedeflemeliyiz. Yakından bildiğimiz üzere Türkiye’nin kamusal üretim, hizmet ve denetimlere çok ihtiyacı var. Bugünün ve yarının Türkiye’sinin ihtiyaçlarının kamucu bir içerikle sağlanması açısından önemli bir mevziyi tuttuğumuzu ve bir köprü görevi gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebiliriz.

Çalışma Programı Taslağımız bu yaklaşımla değerlendirilmeli ve kesinleştikten sonra bu yaklaşımla hayata geçirilmelidir.

Son olarak geldiğiniz için teşekkür ediyor, başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.


Katılım Listesi:

ŞUBELER ADI-SOYADI GÖREVİ
TMMOB EMİN KORAMAZ TMMOB YÖNETİM KURULU BŞK.
  TEVFİK PEKER TMMOB YÖNETİM KURULU Y. ÜYESİ
  BATTAL KILIÇ TMMOB  YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ
  İLTER ÇELİK TMMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ
GEÇMİŞ DÖNEMLER TMMOB/ODA BAŞKANLARI MEHMET SOĞANCI  
  ALİ EKBER ÇAKAR  
ODA MERKEZİ YUNUS YENER ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  A.SELÇUK SOYLU ODA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  ELİF ÖZTÜRK ODA YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  BEDRİ TEKİN ODA YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  ARİFE KURTOĞLU ODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  HARUN ERPOLAT ODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  ÖZGÜR DEMİRTAŞ ODA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  DENİZ ALP YILMAZ ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  FADİME GÖKKÜTÜK ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  MELİH MEHMET HAKKI YILMAZ ODA YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  EVREN SAĞ ODA MÜDÜRÜ
  MELTEM ÖZDEMİR ÇINAREL ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
  DERYA BARAN ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
  BÜLENT GÖKSÜLÜK ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
  DOĞUKAN KARACA ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
  CEREN YILMAZ ARAS ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
  AYLİN SILA AYTEMİZ ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
  AYSU DENİZ TOPAK ODA TEKNİK GÖREVLİSİ
ODA DENETLEME KURULU ERDAL TAŞ ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  HÜSEYİN KAYA ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  HÜSEYİN DİNCER ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  HAYDAR ŞAHİN ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  OSMAN ÇAKIL ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  FİKRET ÇARAL ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  MAHMUT KÖSE ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  ESRA ELİTAŞ ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  ALİ ALUÇ ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  GÜRSEL YAYLA ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  HAKAN SUBAŞI ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  AHMET İLBAŞI ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  ADİL KESTEN ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  HALUK ALTAY ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  AYDIN GÜÇKIRAN ODA DENETLEME KURULU ÜYESİ
  HÜSEYİN KALANTAR ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  İSMAİL ODABAŞI ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  DURMUŞ ALPASLAN GÜRBÜZER ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  CUMALİ SERDAR SÖNMEZ ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  NERGİS UYGUN ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  İBRAHİM EMRE ŞENYER ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  NEŞET AYKANAT ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  BÜLENT ÖNTAŞ ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  ALİ RIZA ÇİRKİN ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  HÜSEYİN ÇELİK ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  AYŞEGÜL ARSLAN AYDIN ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  REMZİ ÇAKMAKLI ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  TUNCAY KORKMAZ ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
  MEHMET ÜNAL ŞENYURT ODA DENETLEME KURULU YEDEK ÜYESİ
ODA ONUR KURULU NERGİZ BİLGİN ODA ONUR KURULU ÜYESİ
  MEHMET ÖZSAKARYA ODA ONUR KURULU ÜYESİ
  MEHMET SELÇUK GÖNDERMEZ ODA ONUR KURULU ÜYESİ
  SADETTİN ÖZKALENDER ODA ONUR KURULU ÜYESİ
  AHMET TURAN DÖRTDEMİR ODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
  TEFİK DEMİRÇALI ODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
  OSMAN SERTER ODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
  HASAN FEHMİ BELPINAR ODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
  NACİ ERÇOLAK ODA ONUR KURULU YEDEK ÜYESİ
ADANA ÜMİT GALİP UNCU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  ÖZGÜR ÇELEBİ ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  SELDA ŞENGÜL ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  HİKMET PEKDUR ŞUBE MÜDÜRÜ
ANKARA YILMAZ YILDIRIM ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  MEHMET SERDAR ULU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  SEYİT ALİ KORKMAZ ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  NİYAZİ KANTAR ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  NAZAN IRMAK ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  İZZET SEFERBEYOĞLU ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  HALİL MERT BULAN ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  CENK LİŞESİVDİN ŞUBE MÜDÜRÜ
ANTALYA İBRAHİM ATMACA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  DEVRİM KILIÇ ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  ŞENAY DEMİRALAY ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  CÜNEYT DENİZ KÜHEYLAN ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  MELEK MEŞHUR ŞUBE MÜDÜRÜ
BURSA A. İHSAN TAŞKINSEL ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  EMİNE KAYA  ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  FİLİZ ENGİN TAMBOVA ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  KAAN ÖZTEN ŞUBE MÜDÜRÜ
DENİZLİ UMUT CÜNEYT İYİOL ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  ALİ PALA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  BEYCAN TEKKOYUN ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  MEHMET SARICA ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  OĞUZ ALİ AVCI ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  İSMAİL HAKKI KUŞ ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  BEHİCE ÇETİNKAYA DİLBAZ ŞUBE MÜDÜRÜ
DİYARBAKIR FATİME ANIK KAVAKLI ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  BEKİR MUSA MAYDA ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  İBRAHİM SEMİH OKTAY ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  MEHMET ARIĞTEKİN ŞUBE MÜDÜR VEKİLİ
EDİRNE MEHMET RUHAN TİMUR ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  BİRCE ALTAY ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  EMİNE PINAR KESKİN ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  METİN ÖZAYDINLIK ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ESKİŞEHİR NEZİHE HANECİOĞLU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  HAKAN ÖZTÜRK ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  ESRA TURAN ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  MELİS ARICIOĞLU ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  SERTAN DOĞAN ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  İLKER ÖZCAN ŞUBE MÜDÜRÜ
GAZİANTEP AYKUT KOCALAR ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  KEMAL KESKİN ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  ÇETİN KÜLAH ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  KEREM YELEKÇİ  ŞUBE MÜDÜRÜ
İSTANBUL SEYFETTİN AVCI ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  CEMAL AHMET AKÇAKAYA ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  AYDAN ADANIR ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  ALİ CAN ÖZALP ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  YUNUS KÜÇÜKKELEPÇE ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  HASAN YILMAZ ÖZGER ŞUBE MÜDÜRÜ
  NURİ EGEMEN YILMAZ ŞUBE TEKNİK GÖREVLİSİ
İZMİR EVRİM AKSOY ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  YILDIZ SINMAZ UZGAN ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  NECMİ VARLIK ŞUBE MÜDÜRÜ
KAYSERİ SÜLEYMAN VAROL ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  MURAT KARASAKAL ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  DURSUN AYYILDIZ  ŞUBE MÜDÜRÜ
KOCAELİ MEHMET ALİ ELMA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  TAYLAN ÖZKAN ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  M. HAKKI ERSÖZ ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  İLKAY KINACI ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  ENSAR UĞUR KANDIRA ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
  ALPASLAN GÜVEN ŞUBE MÜDÜRÜ
  İLKE BİŞKİN ŞUBE TEKNİK GÖREVLİSİ
KONYA AZİZ HAKAN ALTUN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  HAŞMET ÇAĞRI SEZGEN ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ
MERSİN MEHMET ÇAKMAK ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
  İSMAİL OĞUZ  ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  AYŞE İŞDAR ŞUBE MÜDÜRÜ
SAMSUN HASAN BOZAL ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  YAŞAR BAŞ ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TRABZON SENA SAĞLAM ŞUBE YÖNETİM KURULU SEKRETER ÜYESİ
ZONGULDAK BİRHAN ŞAHİN ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  SONER SİNOPLU ŞUBE YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ
  ÖZLEM SARIKAYA ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  AYHAN HİLALCI ŞUBE MÜDÜRÜ