TÜRKİYE ENERJİDE NEREYE GİDİYOR? ODA RAPORU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Mayıs ayında üyelerimiz ve tüm ülke kamuoyu ile paylaşılan Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 isimli Oda Raporunda, toplum yararını dikkat almayan, kamusal planlamayı, denetimi, üretimi reddeden ve işlevsizleştiren, kamu kaynaklarını özel şirketlere aktarmaya ve belirli sermaye gruplarının çıkarlarının azamileştirmeye yönelen enerji politika, karar ve uygulamaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmişti.

Enerji yönetimi ve bütün iktidar çevrelerinin çabası, toplumda yapay bir umut algısı yaratmak, derinleşen siyasal, ekonomik, toplumsal krizi unutturmak ve yandaşlarını tahkim edip biraz zaman kazanmaktır. Oysa, Odamız Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu raporda yapılmaya çalışıldığı gibi, büyük resme iyi bakarsak, enerjide gölgelenmeye çalışılan sorunları net bir şekilde görebiliriz.

Bu çalışmada her biri bağımsız başlıklar altında;

- Enerji sektöründe ne durumda olduğumuz; dışa bağımlılık, elektrik üretiminin kurulu gücü, fiili üretimi, arz fazlası eksenlerinde incelenmekte;

- Elektrik ve doğal gazdaki fiyat artışları anlatılmakta;

- Elektrik fiyatlarındaki artışların asıl nedenleri olan, özel elektrik şirketleri lehine tarifelerde yapılan düzenlemeler ile bu şirketlere yapılan piyasa fiyatlarının üzerinde ödemeler incelenmekte;

- Linyit yakan santralların çevreyi kirletmelerine nasıl göz yumulduğu irdelenmekte;

- Karadeniz’in bağrına sokulan hançer olan küçük HES’lere değinilmekte,

- Karadeniz doğal gaz keşfine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılmakta, kaynağın değerlendirilmesinde yerli sanayi ve mühendislik potansiyelinden yararlanma imkânları ele alınmakta;

- Ülkeyi siyasi ve iktisadi yönlerden boyunduruk altına sokan NGS projeleri ve hayali Sinop NGS’nin aslen geçersiz kabullerle hazırlanıp “ÇED Olumlu” kararına esas alınan ÇED Raporu tartışılmaktadır.

Ülke, toplum ve kamu çıkarları doğrultusunda Demokratik Enerji Programı önerilerini içeren bu çalışmayı, her bir bölümünün ve bütününün, konuyla ilgili tüm kesimler için değerli bir bilgi kaynağı olacağı düşüncesi ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak kamuyu ilgilendiren teknik konularda anayasal ve yasal işlevi gereğince kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu ile, Odamız üyelerinin, TMMOB üyelerinin, basının, kamuoyunun ve tüm halkımızın bilgilerine sunuyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Yayın No: 
720
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
88
ISBN: 
978-605-01-1390-7
Kitap Türü: 
Oda Raporları