RAYLI SİSTEMLER KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Elektrik Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri ve Makina Mühendisleri Odaları, meslek ve uzmanlık alanlarını ilgilendiren konularla ilgili olarak halkı ve kamuoyunu bilgilendirmek, çözüm önerileri ortaya koymak için gerçekleştirdikleri Kongre, Kurultay, Sempozyumlarla, ilgili tarafları ve uzmanları bir araya getirip ülke politikalarının şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadırlar.

Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi de bağımsız, demokratik, kolektif yapısıyla bu platformlardan biridir. Ülke raylı sistemler sanayinin gelişmesi ve dünya firmalarıyla rekabet edebilir hale gelmesi için, sanayi – üniversite – bilim kuruluşları – devletin eşgüdüm içinde çalışması ve daha etkin bir işbirliği içinde olmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca raylı sistemler sektörüne yapılan yatırımların iktisadi anlamda koplum yararına olacak şekilde etkin ve verimli bir şekilde planlanması ve kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünya genelinde teknolojik açıdan çok hızlı ilerleyen raylı sistemler sektöründe yenilikçi malzemeler ve ileri üretim teknolojilerine önem verilmesi, bu konularda çalışma yapan üniversiteler ile kurumların bir araya getirilerek araştırma merkezleri kurulması, Ar-Ge çalışmaları için devlet tarafından destek sağlanması gerekmektedir. Üniversitelerimizdeki eğitim de ülkemiz raylı sistemler sektörünün gelişiminde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle eğitimin, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan bir anlayışla yapılandırılması gerekiyor. Odalarımızca düzenlenen Raylı Sistemler Kongre ve Sergi’sinde; yukarıda değindiğimiz konularla birlikte demiryolu araçları, demiryolu hat planlaması, yapımı, işletmesi, bakımı ve onarımı, güvenlik, erişilebilirlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve enerji yönetimi, standartlara göre ölçüm, test ve sertifikasyon; yeşil mutabakat ve dördüncü demiryolu paketi doğrultusunda yerlileştirme oranının yükseltilmesi konuları ele alınacaktır.

Kongremiz; anahatlar ve kent içi raylı ulaşım sistemleri konusunda akademisyenlerin, uygulayıcıların geliştirdikleri yeni bilgi ve uygulamaları paylaşabilecekleri; demiryolu ulaşım politikalarını, kamu işletmeciliğini, kamusal hizmeti, mühendislik hizmetleri ve kalitesini, ehil/liyakatlı kadro politikasını, ulaşım ağlarının bütünlükçü bir anlayışla planlamasını tartışacakları, bilgiyi ortaklaştıracakları bir platform meydana getirmek ve Türkiye’de raylı sistem ve ulaşım alanında ulusal düzeyde bilgi birikiminin oluşturulmasını amaçlanmaktadır.

Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme, Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerine, bildiri sunan konuşmacılara, kongre ve sergiye katılan, destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, Odalarımızın ve Şubelerimizin Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

Yayın No: 
746
Yayın Yeri: 
Eskişehir
Sayfa Sayısı: 
209
ISBN: 
978-605-01-1586-4
Kitap Türü: 
Etkinlik Kitapları