İMALAT SANAYİİNE BÜTÜNSEL BİR BAKIŞ (2003-2021, Dünya ve Türkiye)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünde 15 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da düzenlenen Sanayi Kongresine Giderken AKP İktidarının 20 Yılı etkinliği için Sayın Ömür Genç ile Oktay Küçükkiremitçi’nin birlikte hazırladıkları 20 Yılın Sınaî Sergüzeşti başlıklı bildiri, Dünya ve Türkiye’de Sanayinin Durumu oturumunda sunuldu ve Sanayi ve Toplum adlı yayınımızın ikinci sayısında yayımlandı.

Bu kitapta ise gene Ömür Genç ve Oktay Küçükkiremitçi’nin birlikte hazırladıkları Aralık 2022 tarihli İmalat Sanayiine Bütünsel Bir Bakış (2003-2021, Dünya ve Türkiye) başlıklı önemli çalışmayı memnuniyetle yayımlıyoruz.

Sayın Oktay Küçükkiremitçi’nin, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 2021 etkinliğinde sunduğu Pandemi Öncesi-Esnası-Sonrası İmalat Sanayi ve Politika Tercihleri İçin Çok Boyutlu ve Sektörel Bir Model Önerisi başlıklı bildiri de hem TMMOB Sanayi Kongresi 2021– Bildiriler Kitabı’nda yer almış hem de 2022 Temmuz ayında Odamız tarafından ayrı bir kitap olarak yayımlanmıştı. İmalat Sanayiine Bütünsel Bir Bakış (2003-2021, Dünya ve Türkiye) başlıklı bu kitapta dünyada imalat sanayiinin genel görünümü ve Türkiye’nin durumu; imalat sanayii katma değeri ve yapısı, dış ticaret; imalat sanayiinin ve alt sektörlerinin değerlendirmesi ve gelişiminin incelenmesi; imalat sanayiinin GSYH içindeki yeri, reel göstergeler, girişim sayısı, üretim yapısı, üretim değeri üretim endeksi, kapasite kullanım oranı, katma değer, ciro, dış ticaret, ihracat, ithalat, dış ticaret hacmi ve dış ticaret dengesi; istihdam ve verimlilik, istihdam durumu, çalışan başına katma değer, çalışan başına üretim endeksi(verimlilik); Ar-Ge harcamaları ve imalat sanayinin teknolojik yapısı, imalat sanayi ve alt sektörlerinin yapısal göstergeleri, girdi-çıktı analizi, imalat sanayi alt sektörlerinin yapısal karakteristikleri; finansal göstergeler, kullanılan finansal oranlarla ilgili bilgiler, likidite oranları, devir hızları (süreleri), finansal yapı oranları, kârlılık oranları, imalat sanayinin finansal durumu (2015-2021 dönemi); imalat sanayi alt sektörlerinin performans analizi uzman titizliğiyle yapılmaktadır.

Ömür Genç ve Oktay Küçükkiremitçi’nin bu çalışmaları imalat sanayiinin son 20 yılının özelliklerini saptama ve kamusal perspektifli öneriler sunmaları itibarıyla ülkemizde yapılan ender çalışmaların ön sırasında yer almaktadır.

Bu açıdan önemli katkılar sunan çalışmaları için Sayın Genç ve Küçükkiremitçi dostlarımıza emekleri için çok teşekkür ediyor ve bu değerli katkıyı meslektaşlarımız ve kamuoyuna mutlulukla sunuyoruz.

Mayıs 2023

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu  

Yayın No: 
741
Yayın Yeri: 
Ankara
Sayfa Sayısı: 
74
ISBN: 
978-605-01-1567-3
Kitap Türü: 
Etkinlik Kitapları