Tesisat Mühendisliği Dergisi: Ocak-Şubat 2024 | Sayı 200

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız, 
1993 yılı Mart ayından beri yayımlanmakta olan Tesisat Mühendisliği Dergimizin 200. sayısında yine sizinle birlikteyiz. Dergimiz, tesisat sektöründe hem akademik çalışmaların sektörle uyumlaştırılması ve pratik hayatla ilişkisinin kurulması bakımından hem de üretim sürecinden akademik sürece bilgi ve veri aktarımı dolayımında yayımladığı makaleleri ile alanında özgün bir yayın olma özelliğini koruyor.
***
Odamızın 81 ili kapsayan 18 Şubesine bağlı üyeleri, 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde olağan genel kurullarını ve seçimlerini yaptı. Şubelerimizin genel kurullarında kamu hizmetlerini, kamusal mesleki denetimleri, üyelerimizin gelişimini önceleyen mesleki demokratik çizgimiz bir kez daha onaylandı. Ülke, kamu/toplum yararına oluşan bilimsel teknik mesleki birikimimizin yeni dönem Şube-Oda çalışmalarına yansıtılması için öneriler sunuldu, yönetimler yenilendi ve Oda Genel Kurulu delegeleri belirlendi. Birer demokrasi, birlik ve dayanışma kürsüleri olan genel kurullarımız; mühendisliğin örgütlü gücünün, bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu, Cumhuriyetçi, laik, demokratik yaklaşımların güçlü bir platformu oldu. 
Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak olan Oda Genel Kurulu’na, Şube genel kurullarından aldığı güçle katılacaktır. Genel Kurul delegelerimizin, Odamızın ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan, bağımsız mesleki demokratik çizgisini bir kez daha teyit edeceğine inanıyoruz.
***
TMMOB’ye bağlı Odaların üye sayısının 2023 yılı sonu itibarıyla 677 bin olduğu Birliğimiz tarafından açıklandı. Odamızın üye sayısı 13 bin 428’i kadın, toplam 127 bin 762’dir. 
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. TMMOB bugüne kadar yayımladığı seçim bildirgelerinde ve en son 20 Şubat’ta yayımladığı TMMOB Yerel Seçim Bildirgesi 2024’de belirtildiği üzere katılımcı, “toplumcu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim” anlayışını vazgeçilmez önemde görmektedir. Yerel yönetim politikalarının nasıl olması gerektiği, birikmiş sorunların çözümüne dair meslek alanlarımızdan hareketle yapılan değerlendirme ve öneriler Bildirgede yer almaktadır. Bildirge seçimlerde kullanacağımız oyların yönlerini de belirleyici kamucu/toplumcu bir kapsama sahiptir. 
İkinci yılına giren yeni yayınımız Sanayi ve Toplum’un 5. sayısı yayımlandı. Meslektaşlarımızın yayını çevrelerinde yaygınlaştırmak için desteklerini bekliyoruz.
İstanbul Şubemiz, Odamız ve TMMOB’de birçok yönetim görevinde yer alan yol arkadaşımız Hasan Akalın’ı aramızdan ayrılışının 6. yılında; Odamızın bugünlere gelmesinde büyük rolü bulunan eski Oda Genel Sekreteri Suat Sezai Gürü’yü doğumunun 69., ölümünün 31. yıldönümünde andık. Onları her zaman saygı, sevgi ve özlemle anacağız.
***
İktidarın kayıtsızlığıyla büyük bir toplumsal yıkıma dönüşen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde TMMOB heyeti ile birlikte en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da idik. TMMOB’nin kapsamlı 6 Şubat 2023 Deprem Değerlendirmesi’ni heyet olarak kamuoyuna sunduk. Halkın ve yörenin sorunlarının sürdüğünü, iktidarın yaraları sarmada bile yetersiz kaldığını yerinde gözlemleyerek bir kez daha eleştirdik ve TMMOB’nin halk ile dayanışmasının süreceğini belirttik. 
Yine TMMOB Heyeti olarak, kayırmacılık ve önlemsizlik nedeniyle yaşanacağı belli olan ve nihayetinde yaşanan felaket nedeniyle Erzincan İliç’e gittik. Ne yazık ki başvurduğumuz bütün kurum yetkilileri görüşme ve inceleme isteğimizi reddetti, maden sahasına da giremedik. Yaptığımız açıklama ile bu işletme üzerine geçmişten beri dile getirdiğimiz uyarılar ve yürüttüğümüz mücadeleyi aktardık; felaketten sonra oluşan yeni hayati sorunları tespit ettik, uyarılarımızı açıkladık. Sömürge madenciliğini ve açık bir işçi cinayeti olan bu olaya neden olan emperyalist ve yerli işbirlikçi sermayedarları, başta TMMOB’ninkiler olmak üzere bu işletmeye yönelik yapılan tüm uyarıları dinlemeyerek önlem almayan tüm sorumluları kınadık. Yine söylüyoruz; madenlerimiz yerli ve yabancı sermaye gruplarının yağma alanı olmaktan çıkarılmalı, İliç’te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermeli, tüm ÇED kararları iptal edilmeli, işletme tamamen kapatılmalıdır.
***
Dergimizin bu sayısında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır.
Hikmet Büker ve Canan Cimşit'in "Taşıt İklimlendirme Sisteminde R134a'ya Alternatif Olarak Çevre Dostu Soğutucu Akışkanların Araştırılması" başlıklı çalışmalarında; taşıt iklimlendirme sistem verimliliğini artırmak için farklı soğutucu akışkan kullanımında sistemin termodinamiğin 1. e 2. yasa analizleri yapılarak akışkanların uygunluk sonuçları verilmiştir.
Mustafa Zabun ve Harun Denizli'nin "Hava Soğutmalı Yağ Soğutucu Isı Eşanjöründe Kullanılan Burgulu ve Tel Türbülatörlerin Ürün Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi" başlıklı çalışmalarında; deney düzeneği kurularak yağ soğutma üniteleri içine burgulu ve tel türbülatör yerleşimi durumundaki basınç kayıpları ve ısı transfer etkinlikleri araştırılarak bulunan sonuçlar yorumlanmıştır.
Turan Erkan ve Ali Güngör'ün "Sebze ve Meyvelerin Hasat Sonrası Önsoğutulması Yöntemleri ve Hesaplama Prensipleri" başlıklı çalışmalarında sebze ve meyvelerin hasat sonrası ürünün tarla sıcaklığının düşürülerek muhafaza süresinin uzatılması amacıyla önsoğutulmasının projelendirme ilkeleri, yöntemleri ve tasarım hesaplamaları verilerek gösterilmiştir.
Yakup Karakoyun'un "Hidroelektirik Santrallere Sürdürülebilir Bir Alternatif Olarak Güneş Enerjisi: Şelale HES Örneği" başlıklı çalışmasında; belirli bir bölgede faaliyette olan Şelale Hidroelektrik Santralinin enerji üretim profili ile aynı bölgede eş kurulu güce sahip bir güneş enerjiisi santrali kurulması halinde benzer zaman dilimleri aralığında elde edilebilecek muhtemel enerji üretim profili karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Ayrıca Tesisat Mühendisliği Dergimizin 200. sayısını çıkarmanın mutluluğuyla, bu sayımızda Mart 1993 tarihinde yayınlanan 1. sayımızda "Tesisat Mühendisliği ve Dergisi" konulu yuvarlak masa toplantısına yer verilmiştir.
***
1993 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Şubat 2024