Tesisat Mühendisliği Dergisi: Eylül-Ekim 2023 | Sayı 198

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız, 

TMMOB’nin 69. kuruluş yıldönümü ve tüm meslektaşlarımızın Mühendislik Mimarlık Haftası kutlu olsun!
4 Şubat 1954 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve Birlik bünyesinde on meslek odası kurulmuştu. TMMOB’nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim günlerini her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutluyoruz.
Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Meslek alanlarımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan hiç bir saldırı karşısında sessiz kalmayacağız. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu/toplum çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.
69. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz diyoruz.
***
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 Eylül 2023 tarihinde mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için 'Boşuna mı Okuduk' kampanyasını duyurdu ve 19 Eylül 1979’daki bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde merkezi ve yerel açıklama etkinlikleriyle kampanya başlatıldı.
Depremin 8. ayında Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinde mühendislik, mimarlık ve şehir planlamanın yok sayılamayacağını gösterecek ve tüm sorunlarımızı içeren kampanya sürecinde, 18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftası’nda, kitlesel eylemlerimiz ile TMMOB ve Odalarımızın ülkemiz ve mesleğimiz için ne kadar önemli olduğunun altını güçlü bir şekilde çizeceğiz.
***
Odamızın bu çalışma dönemi için planlanan merkezi etkinlikleri yapılmaya devam ediliyor. 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İzmir’de Öğrenci Üye Kampı; 16 Eylül’de Bursa’da XIII. Kaynak Kongresine Giderken/IV. NDT Günleri etkinliği; 13-14 Ekim tarihlerinde Eskişehir Şube yürütücülüğünde XII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Kurultayı başarıyla yapıldı. Kurultayda; ülkemizde havacılık ve uzay sektöründe geliştirilmekte olan özgün ve ulusal projeler, bu projelere katkı sağlayan ulusal mühendislik kabiliyetleri, hava araçları bakım, onarım, yenileme, geliştirme faaliyetleri mühendis gözüyle değerlendirildi ve Türkiye’de Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği eğitimi yeniden ele alındı. 
Bu etkinliğimizi 21 Ekim’de Ankara’da Öğrenci Üye Kurultayı 2023; 25-28 Ekim’de Adana’da II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi; 2-4 Kasım’da Eskişehir’de Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi; 9-11 Kasım’da Edirne’de Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu-V; 17-18 Kasım’da Kocaeli-Gebze’de VI. Enerji Verimliliği Kongresi; 17-18 Kasım’da Ankara’da Uluslararası Katılımlı Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve Sergisi; 23-25 Kasım’da Adana’da II. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XIII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı takip edecek. 
Etkinliklerimizin finali niteliğinde ve TMMOB adına Odamız yürütücülüğünde düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2023 ise 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Ana teması Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme? olarak belirlenen kongre kapsamında bu yıl 15 Nisan’da Sanayi Kongresi’ne Giderken/AKP İktidarının 20 Yılı temalı bir etkinlik yapmıştık. Yine Sanayi Kongresi kapsamında ve 28 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da Sanayi Kongresi’ne Giderken/Kamuculuk Yeniden ana teması ile düzenlenecek etkinliğimizin programı da açıklandı.
Meslektaşlarımızı bu etkinliklerde buluşmaya davet ediyoruz. 
***
Dergimizin bu sayısında aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır.
Özlem Emanet ve N. Alpay Kürekci’nin “Sabit Hava Debili ve Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin Ekonomik Analizi” başlıklı çalışmalarında; örnek bir bina için tasarlanan sabit hava debili ve değişken hava debili iklimlendirme sistemlerinin ekonomik karşılaştırması yapılmıştır.
Burcu Koçak ve arkadaşlarının “Endüstride Güneş Enerjisi Uygulamaları İçin Yüksek Sıcaklıkta Termal Enerji Depolama” başlıklı çalışmalarında; dünyadaki duyulur ısı termal enerji depolama sistemlerinin endüstriyel uygulamaları ve son teknolojiler analiz edilerek Türkiye’deki fırsatlar ve potansiyel ortaya konulmuştur.
Erhan Kırtepe ve Ali Güngör’ün “Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şırnak İli İklim Koşullarındaki Davranışının Teorik İncelemesi” başlıklı çalışmalarında; özellikle yaz aylarında güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Şırnak iline ait iklim koşullarında çalışacak güneş enerjili absorpsiyonlu soğutma sisteminin teorik incelemesi yapılmıştır.
Bülent Ayhan ve H. Hüseyin Öztürk’ün “Adana İli İklim Koşullarında Güneş Enerjisiyle Sera Isıtma Amacıyla Vakum Borulu Toplaç ve Nanoakışkan Kullanılması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmalarında; Adana iklim koşullarında 140 m2 taban alanlı plastik sera ısıtma amaçlı güneş enerji kullanımı deneysel ve teorik olarak araştırılmıştır. Isı depolama materyali olarak su ve nanoakışkan kullanılmıştır. Her iki akışkan kullanımında da ısı gereksinimi karşılama oranları, ısıl güç/ekserji oranları, ürün verimlilikleri, enerji tasarrufları ve sistemlerin geri ödeme süreleri belirlenmiştir.
Birol Kılkış’ın “Beraber Isı ve Güç Sistemlerinde Üretilen Isının Ekserji Akılcı Değerlendirme Seçenekleri” başlıklı çalışmasında; bir beraber ısı ve güç sisteminin ısı arzının en uygun ve çevreci değerlendirmesi yapılmak üzere bütüncül bir en iyileme modeli geliştirilmiş ve beş seçenek ekserji tabanlı on ölçütle değerlendirilmiştir.
***
1993 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ekim 2023