TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1999

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 10 Aralık 1999 Cuma - 16:00 - 10 Aralık 1999 Cuma - 16:00
Yer: ANKARA

Geleneksel olarak iki yılda bir TMMOB adına yapılan Sanayi Kongresi bu kez yeni bir yüzyılın eşiğinde yapılıyor. Kongre gündeminde bilim, teknoloji ve sanayileşme alanlarında 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Doğru neyi devrettiğimiz ve yeni yüzyılda ne yapmamız gerektiği konuları yer alıyor. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile üretim artışı 20. Yüzyılda diğer yüzyıllarla kıyaslanamayacak kadar hızlı oldu. Bilim ve teknoloji iç içe geçti. Teknoloji üretiminin, teknolojik yeteneğin yükseltilmesinin baş aktörlerinden biri olan mühendisler sona ermekte olan yüzyılda ön plana çıkan bir meslek topluluğu oldu. Mühendislerin ve mimarların örgütü olmamız nedeniyle de Sanayi Kongresi ‘99 ana başlık olarak "Mühendisler ve Sanayileşme" adını taşıyor.

Tarih sahnesinde belirdiğinden bu yana mühendislerin iş süreçlerindeki yerleri ve sınıfsal konumları ve bu konumlardaki değişikliklerin incelenmesi bu Kongrenin alt başlıklarından birisi olacaktır.

Daha önceki etkinliklerimiz arasında yer alan ve Gümrük Birliği çerçevesinde incelenen Sanayi Sektörlerimiz bu kez 21.Yüzyıla Doğru yeniden irdelenecek, gelecekte karşılaşacağımız Teknolojik Yenilikler ve bu yeniliklerin etkileri tanımlanmaya çalışılacak ve 21. Yüzyıla Doğru Teknolojide Değişim ve Sanayi Politikaları tartışılacaktır. Kongre kapsamında Makina Mühendisleri Odasının uzun bir çalışması sonucunda elde edilen GAP Bölgesi Sanayi Envanteri de sunulacaktır. Kongre sonunda bir forum düzenlenerek Mühendisler ve Sanayileşme konusunda görüşlerin ve önerilerin genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Ulusal bilim, teknoloji ve sanayileşme politikalarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yalnızca mühendislerin varlık nedenlerinin perçinlenmesi için değil, halkımızın refah düzeyinin yükselebilmesi için de en önemli hedeftir. TMMOB bu hedefin gerçekleştirilmesi için kamu oyunun bilgilendirilmesini ve sanayileşme alanında siyasal iradenin oluşturulmasını; etkinliklerinin ana eksenlerinden biri olarak görmektedir.Sanayi Kongresi ‘99 bu amaca hizmet etmek için tasarlanmıştır. Ancak biliyoruz ki, ülkenin gelişiminde en önemli yapıtaşlarından olan mühendisleri yok sayarak ülkeyi yönetenler, sanayileşme için verilen önemli ipuçlarını bu kez de dikkate almayacaklardır.

Yürütme Kurulu