LPG OTOGAZ SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 16 Aralık 2000 Cumartesi - 16:15 - 17 Aralık 2000 Pazar - 16:15
Yer: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU ISTANBUL

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul ve Ankara Şubelerimiz tarafından 16 Aralık 2000 tarihinde İstanbul‘da düzenlenen "LPG OTOGAZ" konulu sempozyumunda sunulan bildiriler, panel ve tartışmalar sonucunda aşağıdaki sonuç bildirgesini kamuoyuna sunuyoruz.

Ülkemizde her gün binlerce araç trafiğe çıkmaktadır. Özellikle büyük kentlerimizde şehir içi ulaşım çok düşük hızda seyretmekte olup yavaş seyreden araçlarda egzoz emisyon değerleri yükselmekte ve yaşadığımız coğrafya her geçen gün daha hızlı kirlenmektedir. Etkilerini şimdiden hissettiğimiz küresel ısınmanın önlemleri bugünden alınmazsa, dünyamız önümüzdeki yıllarda sonuçlarını kestiremeyeceğimiz büyük afetlerle karşı karşıya kalacaktır. Bunun farkında olan gelişmiş ülkeler önlemlerini şimdiden almakta, çevre kirlenmesini önleyen çevreci araçlar üretmekte, çevreci yakıtlara yönelmekte ve sektörle ilgili normlar oluşturulmaktadır.

Kolay bulunması, teknoloji ve endüstrideki hızlı gelişmeler, ekonomik zorluklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alternatif yakıtların otomotiv sektöründe kullanımını hızla gündeme getirmiştir.

LPG‘nin gerek ekonomik gerekse de çevre dostu olması açısından kesin üstünlüğünün tartışmasız olduğu günümüzde, halkımızın can ve mal güvenliği açısından aşağıda sıralanan konular hakkında yapılacak çalışmalar ülkemiz açısından büyük önem arzetmektedir.

1- İthal edilen dönüşüm sistemlerinin; ülkemizde üretilen ve kullanılan araçlara uygunluğu, güvenliği ve sürekliliği sağlanmalıdır.

2- Montaj emniyetinin ve kontrolünün yapılması sağlanmalıdır.

3- LPG kitlerini ithal eden, KİT teknolojisini ülkemize kazandırmak için yatırım yapan, üretilmiş kitleri araçlara takmak isteyenler için yasal düzenlemelerin yetersiz olduğu ve yeterince güvence vermediğinden vakit geçirilmeden bu alandaki yasal eksiklikler tamamlanmalıdır.

4- Araç dönüşümleri ve otogaz istasyonlarına yönelik denetim, belgelendirme ve kontrollerin yapılmasını, sektörün disipline edilmesini sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen, ülke ve toplum yararları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kamu kurumu niteliğindeki Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

5- LPG araç dönüşümü ve otogaz istasyonlarının kurulmasına yönelik yapılacak yasal çalışmalar, standartlar ve düzenlemelerde ilgili kesimler ile meslek odalarının aktif katılımı sağlanarak görüşleri alınmalıdır.

6- LPG‘li araç kullanımının ve araç dönüşümünün toplumsal yarar çerçevesinde ekonomik ve güvenli olduğuna dair toplumsal bilincin oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmalıdır.

7- LPG‘ye dönüşmüş araçların satış sonrası hizmetlerin ve periyodik bakımlarının yapılması için dönüşüm firmalarının sorumlu olduklarına dair yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

8- Tüketiciyi koruyacak şekilde araca takılacak KİT ile kullanılacak gaza yönelik fiyat politikalarının belirlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

9- LPG yakıtının kalitesinin belirlenmesi ve arttırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

10- LPG‘ye dönüşmüş araçların yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkan rahatsız edici kokular ve solunumu sonucunda meydana gelecek etkiler ile araç kullanmalarında dikkat edilecek hususlar hakkında tüketiciler eğitilerek araç kullanımının daha dikkatli yapılması sağlanmalıdır.

11- Yer altı ve yerüstü dolum istasyonları ile araç dönüşüm firmalarında çalıştırılacak personel eğitilerek sertifikalandırılmalıdır.

12- LPG dolum istasyonlarının çevre güvenliği açısından yerleşim planlarına uygun olarak yerleşim bölgeleri dışında kurulmaları için gerekli denetim ve kontroller yapılmalıdır.

13- Çift yakıtla çalışmak üzere dönüşüm yapıldığında kullanılan KİT‘in motor hacmine ve gücüne uygun olup olmadığına yönelik araç motorunda performans testlerinin yapılması sağlanmalıdır.

14- LPG yer altı ve yerüstü dolum istasyonlarının projelerinin standartlara uygunluğu ve denetiminin ilgili meslek odaları tarafından yapılması sağlanmalıdır.

15- Kullanılmış veya bir başka araçtan sökülmüş KİT‘lerin tekrar kullanılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

16- Kullanılan temel dönüşüm elemanlarının "E" işaretli ve "TSE" belgeli olup olmadığı denetlenmelidir.

17- LPG araç dönüşümü yapan firmalarda Makina Mühendisleri Odasına kayıtlı ve Oda tarafından eğitilerek belgelendirilmiş makina mühendisinin çalıştırılması, makina mühendisi bulundurmayan firmalara yönelik cezai, hukuki ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Etkinlik Bilgisi