IX. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 26 Eylül 2019 Perşembe - 10:00 - 28 Eylül 2019 Cumartesi - 17:00
Yer: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / Denizli

IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi (BTKS), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği” ana temasıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şube yürütücülüğünde düzenlenen kongremiz, geçmiş kongrelerden edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile daha kapsamlı ve uluslararası boyuta taşınmıştır.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri, ülkemizdeki birçok üniversiteden öğrenciler, sanayi kuruluşlarından teknisyenler, bakım konusunda çalışan mühendisler, işletme yetkilileri ve konuya ilgi duyan kişiler katılım göstermiştir.  

Üç gün süren kongrede 71 bildiri sunulmuş, 19 seminer ve 3 ayrı konuda kurs verilmiştir. Kongrede bildiri, kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde delege izlemiş, 1.500’ün üzerinde katılımcı sergiyi ziyaret etmiştir.

IX. Uluslararası BTKS, sanayide dijital dönüşüm koşulları ve “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği” gereklilikleri çerçevesinde Güvenilirlik Mühendisliği, Sanayi Devrimlerinde Bakımın Gelişimi, Bakımcı, Bakım Mühendis Yetkilendirme ve Bakım Teknikleri, Toplam Üretken Bakım(TPM), Dördüncü Sanayi Devriminde Bakım, Türkiye’de ve Dünyada Bakım alanında Mühendislik ve Çalışma Şartları konularının işlendiği bir etkinlik olmuştur. Kongremiz çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olarak Bakım alanında Mühendislik Meslek Disiplininin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara ivme kazandırmayı amaçlayan bir içerikle yapılmıştır. Bu alanda çalışan Mühendislerin Eğitim ve Belgelendirilmesinde ana referans olacak Bakım Mühendislik Hizmetleri Kılavuzu’nun içeriği de bu etkinlikte tartışılmıştır.

Kongre oturumlarında sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 • Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu yararını gözetmenin temel ilkelerinden biri olarak ele alınmalıdır. Bakım, sadece dar anlamda üretim açısından ele alınmamalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği ile çevrenin korunması açısından da önemsenmelidir.
 • Dünyada sürdürülen bakım alanındaki etkinliklere, ülkemizde bu konuda çalışmalar yürüten Mühendislerin, bakım personeli ve işletme yetkililerinin katılımları için yasal düzenlemeler yapılmalı ve destekler sağlanmalıdır. 
 • TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üyelerine meslek disiplinleri içerisinde uzmanlaşmaları için çeşitli eğitimler verilmekte ve bu eğitimler sonunda belgelendirilmeler yapılmaktadır. Bakım Mühendis yetkilendirmesi ile ilgili süreç tamamlanmış, yönetmelik TMMOB’ye iletilmiştir. Mevzuat süreci tamamlandığında Odamız üyesi Mühendislerin belgelendirilmesi alanında önemli bir adım atılmış olacaktır.
 • İş kazalarında Avrupa’da ilk sırada yer aldığımız ve enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerçekliğinden hareketle iş kazalarının azaltılması ve üretkenliğin artırılması için firmaların kendilerine uygun bakım sistemlerini oluşturması ve tesislerin uygun bir şekilde işletilmesi gereklidir. Bu kapsamda tüm makina ve cihazların bakımları kayıt altında tutulmalı ve denetlenmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’na göre yapılacak ikincil düzenlemelerde bu denetlemelerin “TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odalarınca yapılması” ibaresi yer almalıdır.
 • Mevzuatta zorunlu olduğu halde, üreticileri tarafından, yazılım ve donanımların kullanım-bakım kılavuzlarının hala Türkçe olarak yayımlanmadığı görülmektedir. Yazılım ve donanımların; doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili bakım talimatlarının oluşturulması için Türkçe kullanım kılavuzları hazırlanmalı; kullanım kılavuzu bulunan ürünlerin satın alınmasına dikkat edilmeli, şartname ve sözleşmelerde yer almasına özen gösterilmeli, ilgili mercilerce de takibi yapılmalıdır.
 • Üretimde yaşanacak aksaklıkların giderilmesi ve diğer bakım işlerinin sağlıklı yürümesi için sorumluluğun paylaşılması gerekmektedir. Etkin bir bakım faaliyetinin yürütülebilmesi için tüm personelin katılımı ve üst yönetimin destekleyici tutumu sağlanmalıdır.
 • Bakımcı; makinanın bakımını planlamanın yanı sıra makinayı oluşturan parçaların ömürlerini de tespit etmek zorunda olmalı ve kestirimci bakımda bakımcının en yakın desteği olan makina kullanıcısının da bakım operasyonlarında görev alması sağlanmalı ve otonom bakım uygulamaları devreye alınmalıdır.
 • Yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan bakım anlayışı terk edilmeli,  Yetkili Mühendis istihdamı ve üretkenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik ve nitelikli olmalıdır.
 • Bakım hizmetleri alanında bilgi eksikliğini gidermek maksadıyla MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle, özellikle pratiğe yönelik yayınlar artırılmalıdır.
 • Bakım çalışmalarını “maliyet unsuru” olarak gören anlayış terk edilmeli; kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair riskleri en aza indirecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.
 • Bakım hizmetleri alanında Mühendis ve personellerin eğitim ve belgelendirmesi için taraflarca ortak bir dil geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken konulardır. Mühendis ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir.
 • Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını yeniden artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, eksenine insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji politikalarına dayalı, bölgeleri de içeren bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

 

Etkinlik Bilgisi