YAŞASIN CUMHURİYET!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Edirne Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

27 Ekim 2023

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Cumhuriyet'in ilanının 100.  yıl dönümü dolayısıyla yaptığı “Yaşasın Cumhuriyet!” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Yaşasın Cumhuriyet!

Ülkemizi yüzyıllarca geri bırakan hilafet, saltanat ve yarı-sömürge zincirlerinden kopuşu sağlayan Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümünü, ona saldırıların arttığı koşullarda ve geçmişin kazanımlarını daha üst seviyede, halkçı toplumcu bir çerçevede tesis etme kararlılığıyla kutluyoruz.

Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanının ardından devrimci-modernleşmeci dönüşümlerle çağdaş toplumsal yaşama geçiş süreci başlamış, eğitim-öğretim birliği tesis edilmiş, dil devrimi yapılmış, laiklik benimsenmiş; 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte planlı ekonomi, kamu işletmeciliğine geçilmiş, bu çerçevedeki sanayileşme hamleleri ile kamu-toplum yararını esas alan bir kalkınma yaklaşımı benimsenmişti. Ülkemiz böylece ciddi bir gelişme sürecine girmiş, mühendislik bu süreçte ülkemizin inşasında kurucu, inşacı, sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı.

Bugün ise ülkemiz saltanat-hilafet-şeriat özlemleri, Cumhuriyet’in kurucuları başta olmak üzere tüm değerlerine yönelik karalama kampanyaları, kalkınma planlamasının ve kamu yararının tasfiyesi, sanayisizleşme, büyük rant talanı, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve yozlaşma ile yüz yüze. Ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, iktidarın kendi bekasını korumaya yönelik baskı ve şiddet politikaları eşliğinde yaşanıyor. Tarihi ilerleme ve gelişmelerin düşmanı olan dinci gericilik çağ dışı tarikatları da kullanarak laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı açık bir mücadele yürütüyor. Kuvvetler ayrılığı, yasama erki, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile tüm demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin ve adaletsizliklerin mekânı olmuştur.

Mühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesi, mesleklerimizin itibarsızlaştırılması ve meslek örgütlerimizin tasfiye edilmeye çalışılması da bu koşullarla bağlantılı olarak gündeme gelmektedir. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Yaşanan tüm karşı-devrimci tasfiyelere, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına karşın ne Cumhuriyet, ne ülkemiz ve halkımız, ne de mesleklerimiz sahipsiz değildir, sahipsiz kalmayacaktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, meslektaşlarımızın ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu bilinçle ve coşkuyla kutluyoruz.

Bugünün karanlığına karşı laikliğin ve bilimin aydınlatıcılığında kamu-toplum yararının hakim olduğu, planlama-sanayileşme-kalkınma-tam istihdam-toplumsal refah bütünlüğünün sağlandığı, ülkede-bölgede-dünyada barış politikasının esas alındığı, halk egemenliğindeki başka bir Türkiye mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan