YEREL SMM KURULTAYI TOPLANTI SONUÇLARI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

02 Nisan 2009

DİYARBAKIR ŞUBE YEREL SMM KURULTAYI ASANSÖR,DOĞALGAZ,A.İ.T.M Ve MEKANİK TESİSAT KONULU TOPLANTI SONUÇLARI

 

DİYARBAKIR ŞUBE YEREL SMM KURULTAYI

ASANSÖR KONULU TOPLANTI SONUCU

  14.03.2009 Tarihinde Saat 10.00 - 11.00‘ de Şubemizde yapılan Yerel SMM Kurultayında önerilen görüşler aşağıda belirtilmiştir.

•1.      Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi etkinlik alanı geniş olması nedeni ile SMM‘ lilerin yoğun olduğu temsilciliklerde SMM‘lilerle 16 - 23 Mart 2009 tarihleri arasında toplantılar yapılması sağlanmalı, toplantılardan çıkacak sonuçların şube yerel SMM Kurultayı raporuna ilave edilerek Oda Merkezine sunulması sağlanmalıdır.

•2.      Asansör Uygulama Projeleri vize edilmek üzere Diyarbakır ili dışında Odaya getirilmemektedir. Sadece Asansör Avan Projeleri, Mekanik Tesisat projelerinin eki olarak şube vizesine getirilmektedir. Asansör uygulama projelerinin odaya getirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

•3.      Etkinlik alanımızdaki İllerde Belediyeler ile görüşülerek Asansör İşletme Ruhsatının Odamız aracılığıyla verilmesi ve Belediyeler ile Asansör Periyodik Kontrolleri konusunda protokoller yapılarak periyodik kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.

•4.      Belediyelerce CE yetkisine sahip olmayan firmalara asansör yaptırılmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

•5.      Sanayi İl Müdürlüklerinin Asansör Firmalarını denetlemesi sağlanmalı, ilgili firmada Elektrik / Makina Mühendisi şartının aranması sağlanmalıdır.

•6.      Asansör montajını yapmaya yetkili firmaların, yetkisi olmayan firmalara usulsüz bir şekilde belge sağlanmasının önüne geçilmesi ve piyasa denetimini sağlamaları hususunda Sanayi İl Müdürlüklerine gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.  

 

   DİYARBAKIR ŞUBE YEREL SMM KURULTAYI

DOĞALGAZ KONULU TOPLANTI SONUCU

  14.03.2009 Tarihinde Saat 11.00 - 12.30 ‘ da Şubemizde yapılan Yerel SMM Kurultayında önerilen görüşler aşağıda belirtilmiştir.

  •1.      Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi etkinlik alanı geniş olması nedeni ile SMM‘ lilerin yoğun olduğu temsilciliklerde SMM‘lilerle 16 - 23 Mart 2009 tarihleri arasında toplantılar yapılması sağlanmalı, toplantılardan çıkacak sonuçların şube yerel SMM Kurultayı raporuna ilave edilerek Oda Merkezine sunulması sağlanmalıdır.

•2.      Kazan dairesi ve baca periyodik kontrollerinin en az yılda bir kez yapılmasının zorunlu olduğuna dair doğalgaz faturalarının arkasına yazılması sağlanmalıdır.

•3.      Doğalgaz firmalarına SMM Zorunluluğu getirilmelidir. Projeler oda onayına getirilmesi sağlanmalıdır.

•4.      Doğalgaz Şirketince yetki verilen firmalara yetki numarasının, tabelayla asılması zorunluluğu getirilerek, yetkisiz firmalarca montaj yapılmasının önüne geçilmesi sağlanılmalı.

 

    

  DİYARBAKIR ŞUBE YEREL SMM KURULTAYI

A.İ.T.M KONULU TOPLANTI SONUCU

  14.03.2009 Tarihinde Saat 13.30 -14.30‘ da Şubemizde yapılan Yerel SMM Kurultayında önerilen görüşler aşağıda belirtilmiştir.

•1.      Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi etkinlik alanı geniş olması nedeni ile SMM‘ lilerin yoğun olduğu temsilciliklerde SMM‘lilerle 16 - 23 Mart 2009 tarihleri arasında toplantılar yapılması sağlanmalı, toplantılardan çıkacak sonuçların şube yerel SMM Kurultayı raporuna ilave edilerek Oda Merkezine sunulması sağlanmalıdır.

•2.      TSE Temsilciliğinin olmadığı illerde Temsilciliklerinin oluşturulması sağlanmalıdır.

•3.      A.İ.T.M Yönetmeliğiyle ilgili belli periyotlarla üyelere eğitimler verilmelidir.

•4.      A.İ.T.M Yönetmeliğinin yoruma açık kısımları (örneğin cam açma, özürlü araçlar vb.) netleştirilmeli

•5.      A.İ.T.M işçilik faturaları TSE‘ce kontrol edilmeli oda tarafından bu belge kontrol edilmemelidir.

•6.      TSE Proje incelemelerinde bazı bölgelerde işçilik faturası istenmemektedir. Bütün illerde uygulamalar aynı olmalıdır.

•7.      Seri tadilat ve tip onay belgesi kapsamındaki firmaların tadilat projelerini denetimi nedeniyle TSE onayı ve Oda vizesinin istenmesi hususunda gereken çalışmalar yapılmalıdır.

 

                                 

 DİYARBAKIR ŞUBE YEREL SMM KURULTAYI

MEKANİK TESİSAT KONULU TOPLANTI SONUCU

  14.03.2009 Tarihinde Saat 14.30 -16.00‘ da Şubemizde yapılan Yerel SMM Kurultayında önerilen görüşler aşağıda belirtilmiştir.

  •1.      Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi etkinlik alanı geniş olması nedeni ile SMM‘ lilerin yoğun olduğu temsilciliklerde SMM‘lilerle 16 - 23 Mart 2009 tarihleri arasında toplantılar yapılması sağlanmalı, toplantılardan çıkacak sonuçların şube yerel SMM Kurultayı raporuna ilave edilerek Oda Merkezine sunulması sağlanmalıdır.

•2.      Proje çizen Makine Mühendisi, TUS Müellifi ve müteahhit arasında sözleşme zorunluluğu getirilmeli, alacağı ücret ve süre (TUS süresi bittiğinde) net olarak sözleşmeye yazılmalıdır.

•3.      Mekanik Tesisat Projesi istemeyen il ve ilçelerde oda ilgili belediyelerle görüşüp proje istenmesinin sağlanması.

•4.      Doğalgaz gibi yeni kullanılan yakıtlar sebebiyle kombiye geçişlerde, merkezi ısıtmadan kombi ile ısıtmaya dönüşüm için tadilat projesi istenmesinin Belediyelerle görüşülerek sağlanması

•5.      Mekanik Tesisat Uzman Belgesi Yönetmeliğinde Mekanik Tesisat Kursunu isteyen üyenin alması sağlanmalıdır. Her üyeye sınav giriş zorunluluğu getirilmelidir.

•6.      TUS müellifiyeti için 200 km sınırı olmasına rağmen bazı belediyeler bu kurala uymamakta, tüm belediyelerde 200 km sınırının kabul edilmesi sağlanmalıdır.

•7.      Sobalı olarak ısıtma tesisatı projesi hazırlanan inşaatlar bitmeden merkezi ısıtmaya çevrilmekte, iskan ruhsatı verilmeden önce tadilat projesi yapılmasının sağlanması

•8.      Firmada ücretli çalışanlar diğer almış oldukları uzmanlık yetki belgelerinin de kullanılmasının sağlanması

•9.      Bölgemizdeki illerde iskan ruhsatı alınmadan fiili iskan almaktadır. Bu durumda TUS müellifleri mağdur olmakta, TUS düşümünün sağlanması

•10.  Su, Elektrik, Doğalgaz faturalarına yalıtımın öneminin vurgulanması, reklam yapılmasının sağlanması.