KENT KORUMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU 1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

29 Eylül 2023

Şubemizin de bileşeni olduğu; Kent Koruma ve Dayanışma Platformu 98 bileşeni ile 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda geride kalan dönem değerlendirilerek, yeni döneme ilişkin planlamalar, Yürütme kurulu, çalışma grupları, komisyonlar ve çalışma ilkeleri karar altına alındı.

Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun 1. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi şöyle;

Toplumun büyük umutlar bağladığı ve 2012 yılında başlatılan çözüm süreci, beklentilerin aksine sona ermesi ile birlikte yeniden başlayan çatışmalı süreç, hayatın her alanında ciddi tahribatlar yaratmıştır. Başta kentimizde olmak üzere bölgede bir çok kentte seçilmiş yerel yöneticiler görevlerinden alınarak yerlerine kamu görevlileri kayyım olarak atanmıştır. Demokratik bir sistemde kabulü mümkün olmayan ve seçme ve seçilme hakkının açık ihalilini oluşturan kayyım uygulamasına hala devam edilmektedir. Kayyım yönetimi ile birlikte yerel yönetimlerin katılımcılık ve çoğulculuk açısından en önemli yapıları olan Belediye Meclisleri ve Kent Konseyleri de işlevsizleştirilmiştir.

Bu uygulama ile kentin sorunları ve kent hayatıyla doğrudan ilgili bulunan kurum ve yapılarının çözüm adına kent yönetiminde söz söyleme olanağı kalmamıştır. Kent kimliğinden ve kültüründen kopuk yönetim anlayışı kentlerimizde var olan ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunları daha da derinleştirmiştir.

Demokratik teamülleri zedeleyen bu olumsuz uygulamlar ve siyasal iklim de, kent kültürünü ve hukukuna sahip çıkmak amacıyla oluşturduğumuz platformun her koşulda bağımsız, tarafsız ve tüm faklılıları içerisinde barındıran katılımcı ve çoğulcu yapısıyla çalışmalarına devam edecektir.

Özelliklede kentimizinde içerisinde yer aldığı ve büyük bir yıkıma sebebiyet veren 6 şubat depremi ile sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin önemi bir kez daha açığa çıkmıştır.

Deprem kaynaklı başta yıkımlar ve kentlerin yeniden inşası olmak üzere ağır ve önemli sorunlar hepimizin önünde bütün ağırlığıyla durmaya devam etmektedir. Deprem sonrası barınma ve ekonomik sorunların yanı sıra yanlış yerel politikalarla birlikte adli suçlarda özellikle de yabancı madde kullanımı ve ticareti gibi suçlarda ki artış kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bütün bu ve benzeri sorunlar; yerelde bulunan ilgili tüm sivil ve kamusal aktörlerin dahil edileceği süreçlerle oluşturulacak doğru ve gerçekçi politikalarla çözüme kavuşabilir.

Bu çerçevede Kent Koruma ve Dayanışma platformu olarak bu sorumlulukla, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentin oluşturtulmasına; altyapı, ulaşım, imar, ekolojik alanlarına yönelik çalışmalar ile kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımını takip eden, yanlışlara itiraz eden ve çözüm önerilerini geliştiren bir yapı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca oluşturduğunuz bu modelin en kısa sürede bölge kentleri başta olmak üzere tüm illerde yaygınlaştırılması benimsenmiştir.

 “Kentin Kollektif Aklını Hakim Kılma ve Değerlerimize Sahip Çıkma Zamanıdır” Bilinci ile bir kez daha tüm toplumsal sorunlarımızın demokratik zeminde diyalog yöntemi ile çözülebileceğine olan inancımızla platform üyesi tüm sivil toplum, iş, meslek ve hak örgütü bileşenlerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.