TMMOB ANKARA KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

16 Ekim 2023

"Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara, Nasıl Bir Ankara İstiyoruz?"

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen TMMOB Ankara Kent Sempozyumu 13 Ekim 2023 tarihinde MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kent sempozyumlarının bugüne kadar alt yapı hizmetlerinden kentsel dokuya, afetlerden çevre düzenlemesine, turizmden kent suçlarına, ulaşımdan konut projelerine kadar pek çok farklı konuda şehirlerimizin sorunlarının irdelendiği, ‘Nasıl bir kent?’ sorusuna bilimin ve teknolojinin ışığında cevaplar üretildiği etkinliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet devriminin kalkınmacı, aydın toplum hayalinin Ankara’da hayata geçirildiğini belirten Koramaz; “Cumhuriyet ilan edilmeden önce başkent ilan edilen Ankara’da insanıyla, mekanıyla, kent ve kentli kimliğiyle çağdaş bir başkent yaratılması hedeflenmiştir. Ancak, ne yazık ki bir asır boyunca kapitalizmin vahşi sömürüsü gün geçtikçe artmış, kamucu ve planlamacı politikalardan tek tek vazgeçilmiş, ülkemizin ve halkın yararına olan ne varsa adım adım sermayenin ve rantın tekeline satılmıştır. Bu durumdan payını elbette Ankara da almıştır. Ülkemizin tüm kentleri gibi tahribata uğrayan, kimliksizleştirilen ve adeta bir rant tarlasına dönüştürülen başkentimiz; kurucu ilkeleri ve ilerici değerleri ile bilimsel ve toplumcu politikalarla yeniden onarılmalıdır.” dedi.

İkinci açılış konuşması TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz tarafından yapıldı. Kentlerin çağdaş, planlı, katılımcı, güvenli bir yaşam ortamına kavuşması amacına yönelik olarak kentleşme, planlama, yapı denetimi, risk-afetler, altyapı, enerji, kentsel dönüşüm gibi konularda kentin tüm bileşenleri ile birlikte yan yana gelmenin önemine işaret eden Seyit Ali Korkmaz, uzmanlık alanlarına giren tüm konularda TMMOB’nin yerel yönetimler, üniversiteler, sektörel kurumlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde teknik ve bilimsel çalışma yürüttüğünü belirtti.

Başkentte bulunmanın tüm kurum ve kuruluşlarda ekstra bir sorumluluk oluşturduğunu belirten Korkmaz, Ankara Kent Sempozyumu’nun, yaşam alanlarının planlı ve sağlıklı gelişiminde bilimsel ve teknik bir yaklaşımı ortaya koymayı hedeflemekle birlikte insan hakları, kentli hakları, toplumsal barış, birlikte yaşama, engelli, hasta, çocuk ve kadın haklarına duyarlı planlama, hizmetlere eşit erişim, insan ve çevre sağlığı gibi kriterleri esas alan kamusal yaklaşımdan kopuk uygulamalara dair söz üretmeyi ve bu uygulamalar karşısında çözüm önerileri geliştirmeyi de hedeflediklerini ifade etti.

İki gün süren sempozyumda 8 oturum ve Ankara’da bulunan üniversitelerden gelen öğrencilerin sorunlarını tartıştığı bir de Öğrenci Forumu gerçekleştirildi.

Başkentte Halk Sağlığı, Başkent ve Meslek Örgütlerinin Mücadelesi, Sürdürülebilirlik, Dirençlilik, Afetler, Ulaşım, Ankara'nın Doğal Kaynakları gibi konuların tartışıldığı sempozyuma üniversitelerden ve ilgili kurumlardan birçok bilim insanı ve uzman katılım gösterdi.