TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar'ın Oda Üyelerine Yeni Yıl Mesajı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar`ın Oda Üyelerine Yeni Yıl Mesajı

Sayın Üyemiz,

Önemli gelişmelerin yaşandığı 2013`ün ardından yeni bir yıla giriyoruz. Oda Yönetim Kurulu olarak 2014`ün mutluluk, esenlik, barış içinde geçmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyoruz.

2013 yılında, ekonomik, siyasi, toplumsal ve mesleki alanlarda, önceki yıllardaki gelişmelerle bağlantılı olarak, geleceğimizi etkileyecek bir dizi önemli gelişme yaşanmıştır. Yabancı sıcak para akışı ve ithalata bağımlı ekonominin kırılganlığı artmıştır. Hemen her alana yayılan sömürü ve rant politikaları ile işsizlik, güvencesiz çalışma biçimleri ve yoksulluk yayılmıştır. Cumhuriyetin tarihsel kazanımları ve laiklik karşıtı düzenlemeler yoğunlaşmıştır. Mezhep ayrımları iç ve dış politikada belirleyici hale getirilmek istenmiştir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışı dışlayan politikalar egemen olmuş, başta Hatay olmak üzere birçok sınır ilimiz-ilçemiz-köyümüz şeriatçı katillerin barınağı haline gelmiştir. Kentsel-kırsal alanlar mülksüzleştirme, sömürü, talan ve ranta açılmıştır. İç siyasette diktatörlüklere özgü devlet şiddeti ve hukuk dışı uygulamalar egemen olmuştur. Ancak Taksim Gezi Parkından başlayıp ülke geneline yayılan halk hareketi bu gidişe "artık yeter-dur" demiştir. Halk devlet-polis şiddetine karşı durmuş, bütün kamusal-toplumsal alanları sahiplenmiş, sınırsız demokrasi, özgürlük istemini yükseltmiş, Türkiye`nin bugünü ve geleceğini aydınlatacak bir direniş yaşanmıştır. Ve AKP`nin yönetim tarzının iç yüzü, son günlerde görünür hale gelen rüşvet-usulsüzlük-yolsuzluklarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. İktidar ortakları arasındaki çatışma, bizlerin yıllardır dile getirdiği rant ve talan eksenli eleştirileri doğrulamıştır.

Değerli Üyemiz,

İktidarın geçen yılsonunda TMMOB Yasası`nı değiştirme girişimi, TMMOB olarak başlattığımız imza kampanyası ve diğer eylemlerle bu yılın başlarında durduruldu. Ancak, iktidarın meslek alanlarımız, Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan uygulamalarımız ve örgütlülüğümüze yönelik saldırıları durmadı. Temmuz ayında İmar Yasası içinde yapılan bir değişiklikle mesleki denetimlerimiz sınırlanmak istendi. Son olarak, 12 Eylül faşizmi döneminde 1983 yılında yapılan fakat ne o dönemde ne de sonraki hükümetler tarafından uygulamaya konulmayan bir kanun hükmünde kararname düzenlemesi bu ay içinde devreye sokularak TMMOB ve bağlı Odalarının "idari ve mali denetimi" çeşitli bakanlıklara bağlandı. Açık ki iktidar, şeffaf ve ak bir işleyişe sahip olan bizler üzerinde otoriter bir vesayet tesis etmek istiyor. İktidar, ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını ve TMMOB`yi işlevsizleştirmeyi, Odaların üyeleriyle ilişkilerini zayıflatmayı amaçlıyor. İktidar, kamusal-toplumsal, yeraltı-yerüstü varlıkların talanını merkezileştirerek ranta açmayı, kentsel-kırsal dönüşüm-rant programlarının önündeki toplumcu engelleri ortadan kaldırmayı, meslek odaları ile belediyelerin anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almayı amaçlamıştır. TMMOB ve bağlı Odaların idari ve mesleki yapısına yönelik müdahalenin, Türkiye`nin idari ve sosyoekonomik yapısına, kentsel-kırsal imar projeksiyonlarına, deresine, suyuna, tüm öz kaynak ve nitelikli insan gücüne yönelik müdahalelerle bağlantılı olduğu açıktır.

Bu koşullarda 18?19 Ocak`ta yapılacak olan Şube genel kurullarımız ve seçimler, iktidara verilecek cumhuriyetçi, laik, demokratik, toplumcu bir yanıt olacaktır. Siz ve bütün üyelerimizi, Şubelerimizi, Odamızı ve TMMOB`mizi birlik içinde koruma ve güçlendirme görevimizi paylaşmaya davet ediyoruz.

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2014 yılının üreten, hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve kardeşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.

27.12.2013

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Yayına Giriş Tarihi

2013-12-27 01:00:00