HAZİNE VE KAMU ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN (29.06.2001)

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

BASINA VE KAMUOYUNA

29.06.2001

 

HAZİNE ARSA VE ARAZİLERİNİN SATIŞI ÜLKEMİZDE YAŞANAN BİR ÇOK YIKIMIN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİR TANESİDİR.

HALKIMIZA VE ÜLKEMİZE YAŞATILAN KRİZİN FATURASI BU YOLLA ÖDENEMEZ

HAZİNE ARSA ARAZİLERİ YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMELİDİR.

Son günlerde kamuoyu TBMM'deki IMF yasaları ve halkımıza hiçbir yararı olmayan sermayenin ve bir avuç azınlığın çıkarları doğrultusunda çıkarılan yasaları takip etmekle meşgul. Bu yasalar 550 milletvekilinin olduğu TBMM'de 40-50 milletvekilinin katılımıyla ve halka rağmen çıkarılmaktadır.

Bunun son örneklerinden bir tanesi TBMM Komisyonlarında kabul edilerek TBMM gündemine getirilen "Hazine ve Kamu Arazilerinin Satışı" yasasıdır. Bu yasa yıllardır sağlıklı bir kent planı, insanca yaşam alanları diyen meslek kuruluşlarına rağmen Siyasi iktidarlar tarafından dönem dönem uygulana gelen imar affı , hazineye gelir ve oy olarak görülmektedir. Bu uygulamalar sonucunda kentlerimizde yaşanan yasadışı yapılaşmanın ulaştığı boyut konut gereksiniminin karşılanmasını değil kamusal alanların yağmalanmasını sağlamaktadır. Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını, halkın ortak mallarını haraç mezat satarak yerli ve yabancı sermayenin kullanımına sunulmaktadır.

Ülkemizde yaşanan krizden sonra kaynak arayışının önemli bir ayağı olarak hazineye ait gayri menkullerin satılması hakkındaki tasarıyla kamu arazilerini alanlara bir çok imtiyazlar tanınırken, yabancılar ve yabancı devletlere de Tapu Kanunu'ndaki engellere rağmen Türkiye topraklarının parsel parsel satılması planlanmaktadır.

Ülkeyi satmakla kaynak yaratılamaz, kaynak ancak üretim ekonomisi ile yaratılabilir.

Deprem ve yıkım ortamlarını çok yakın geçmişte yaşamış olan ülkemizde içmesuyu havzalarının, tarım ve orman alanlarının, imar affı süreçleri ile yapılaşmaya açılması çevre ve gelecek adına bir katliam anlamı taşımaktadır.

Kent ve Kentleşme konusunda uğratılan zararların imar aflarıyla bağışlanması, ilgililerin çeşitli şekillerde cezalandırılması, yitip yok olan değerlerin topluma yeniden kazandırılmasına hiçbir zaman yetmeyecektir. Bu nedenle sık sık imar suçlarını bağışlayıcı yasalar çıkarmak yerine, kentleşmeye düzenli ve sağlıklı bir biçim vererek, bilimsel planlamaya dayanan politikalar üretmek, bu problem alanlarını çağdaş kentsel standartlara ulaştırmak çok daha akılcı görünmektedir. Aksi taktirde var olan sorunların üzerine yeni kentsel sorun alanları eklemek kentlerimizi ve yerleşmelerimizi artık çözülemez problemler ile karşı karşıya bırakacaktır.

Kent merkezlerinde yer alan kamu arazilerinde imar değişikliği yapılarak, rantın arttırılması düşüncesi uygulamaya geçirilemez.

Hazine arsa ve arazilerinin talancılara satışı yerine, nazım planlarını, uygulama imar planlarını tamamlamış yerel yönetimlere, kentin sosyal ve kültürel donatıları ile ucuz arsa ve konut üretimine, tarihsel kültürel değerlere takas işlemlerinde kullanımına yönelik koşullu bedelsiz devri sağlanmalıdır.

Sorunun çözümü imar affı değildir. Çözüm öncelikle hukuk devletinin gereklerini yerine getirecek ve yasaları egemen kılacak uygulamaları esas almaktır. Herkese sağlıklı, güvenli, nitelikli konut ve kentsel yaşam ortamlarında yaşama ortamı sağlanmalıdır.

Saygılarımızla,

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR

Yayına Giriş Tarihi

2004-05-03 11:15:00