Tesisat Mühendisliği Dergisi: Mart-Nisan 2023 | Sayı 195

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız, 
Onbir ilimizde büyük yıkımlara yol açan deprem ve ardından sellerin etkisi ile yaşam alanları yeniden etkilendi, yeni can kayıpları oldu. Çadır ve konteyner alanlarının yer seçiminin bile bilim, teknik, mühendislik, planlama ölçütlerine ne kadar aykırı ve gelişigüzel yapılması acıları ve öfkemizi artırdı. Yapılan resmi açıklamalar içimize su serpmediği gibi, kahvaltılık bile dağıtamayan bir iktidar ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi.
Bu süreçte, Oda Başkanı ve Sekreterimizin de içinde yer aldığı TMMOB heyeti 8-13 Mart 2023 tarihlerinde deprem bölgesindeki illerde incelemeler yaptı. Heyetimiz İKK’ler, belediye başkanları, dayanışma gönüllüleri ve halkla görüşerek yerinde tespitler yaptı. Bu ve önceki tespitler ışığında Odalarımızın ve Birliğimizin yayımladığı ve yayımlayacağı raporlar temelinde kamusal hizmetlerimizi sunmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile tekrar ifade ediyoruz. Meslektaşlarımızın, enerjilerini ve dayanışma arzularını çok uzun sürecek teknik destek ve dayanışma çalışmalarıyla sürdürmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır.
Ekonomik ve sosyal açılardan ülkemizi ve halkımızı yoksullaştıran, son depremler ve sellerde görüldüğü üzere halkın sorunlarına hakiki hiçbir çözüm vaat etmeyen ve sadece “helallik” ve sürekli bağış isteyen bu kötülük ve felaketler iktidarından kurtulmak ve hesap verilmesini sağlamak gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerinin bu yönde sonuç vermesini diliyor; bilimin, laikliğin, halkçı toplumcu planlama-kalkınma politikaları ve her alanda kamuculuğun hakim olması için mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz.
***
11 Mart’ta yapmayı planladığımız Öğrenci Üye Kurultayı ve 18 Mart’ta yapmayı düşündüğümüz “TMMOB Sanayi Kongresi 2023’e Doğru” etkinliğini depremler nedeniyle; 5-6 Mayıs’ta yapmayı planladığımız XII. Ulusal, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nı da seçimler nedeniyle erteledik. 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı ise planlandığı gibi 26-29 Nisan’da yapılacak. 
“TMMOB Sanayi Kongresi 2023’e Giderken” etkinliği 15 Nisan 2023 tarihinde ve “AKP İktidarının 20 Yılı” ana temasıyla yapılacak. Dergimiz basıma hazırlanırken yapılacak olan bu etkinlikte AKP’nin iktidar dönemi ekonomi politikaları, dünya ve Türkiye’de sanayinin durumu, mali ve finans politikaları, sosyal politikalar ve çalışanların durumu, depremin ekonomik faturası, deprem sonrası bölgede sanayi ve emeğin durumu, sanayi ve kentleşme ile AKP’nin enerji ve maden politikaları değerlendirilecek. Etkinlikte yapılan sunum ve konuşmalar kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulacaktır.
***
Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.
Cüneyt D. Küheylan ve Derya B. Özkan’ın “Mahallerin Tavandan Soğutulmasında BS EN 14240: 2004 Standardı’na Göre Parametrelerin İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; tavandan soğutma sistemi tasarımında soğuk tavan yüzeyindeki yoğuşma problemi gözönüne alınarak soğutucu akışkan sıcaklığının tespiti, mahal içindeki ısı kaynaklarının sistem performansına etkileri vb. parametrelerinin önemi nedenleriyle; BS EN 14240: 2004 ve BS EN 14518: 2005 standartlarına göre oluşturulan test odasında, farklı su sıcaklıkları, farklı su debileri ve farklı ısı kaynakları değerlerine göre soğuk tavan paneli performans değişimi incelenmiştir.
Birol Kılkış’ın “Binaların Havalandırılmasında Isı Geri Kazanım Cihazlarının Ekserjik Performansı” başlıklı çalışmasında; mevcut ısı geri kazanım cihazlarının Termodinamiğin İkinci Yasası çerçevesinde gerçek performansları ve çevresel etkileri göz önünde tutularak çıkarımlar sunulmakta ve yeni performans metrikleri sunulmaktadır.
Alper C. İnce ve arkadaşlarının “Doğrudan Metanollü Yakıt Pili (DMYP) Sistemindeki Yoğuşturucunun Hava Tarafı Termal Modellemesi” başlıklı çalışmalarında; DMYP sistemlerinde kullanılabilecek uygun bir yoğuşturucunun hava tarafı için bir matematiksel model oluşturulmuştur. Bu model farklı DMYP çalışma koşulları altında yoğuşturucunun hava tarafının ısı transfer performansını vermektedir.
Anıl İstanbullu ve Emre Alpman’ın “Açık Kaynak Kodlu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İle Borularda Su Darbesi Analizi” başlıklı çalışmalarında; açık kaynak kodlu bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği olan OpenFOAM yazılımı kullanılarak borularda su darbesi analizi gerçekleştirilmiştir. Örnek çalışmada basınç salımlarını görebilmek için bir boru hattındaki su darbesi analiz edilmiştir. Bu çalışma sayesinde, açık kaynak kodlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı aracılığıyla da su darbesi analizi yapılabilirliği vurgulanmıştır.
Göknil Ağar ve Özay Akdemir’in “Isı Geri Kazanım Cihazlarında Farklı Tipte Isı Değiştirici Kullanımının İncelenmesi” başlıklı çalışmalarında; binalarda kullanılan plakalı ısı değiştiriciler, ısı tekeri, ısı borusu vb. farklı ısı değiştirici tipleri detaylı anlatılmış, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kullanılan bu farklı tipler ile yapılan karşılaştırmalı test sonuçları incelenmiştir.
***
1993 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Dergimiz, mühendislik alanında titizlikle yer verdiği makalelerini üyelerimizin hizmetine sunduğu 30. yılını tamamlamış bulunuyor.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
26-29 Nisan tarihlerinde İzmir’de düzenleyeceğimiz 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarında buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Nisan 2023